Najczęściej zadawane pytania, ogólne informacje i przewodnik "krok po kroku"

Monitoruj swoje zlecenia - szczegółowo

Zgłoszone na platformie wymiany zlecenie może potrzebować czasu, by zostało całkowicie zrealizowane. Jego części mogą być realizowane jako drobniejsze transakcje z kilkoma innymi użytkownikami, których przeciwoferty zgodziły się z Twoją.Możesz monitorować stan swoich zleceń - czy są wciaż otwarte (a więc wciąż oczekują i mogą skutkować transakcją), czy są już zrealizowane, anulowane czy odrzucone.

Szczegółowy opis możliwych stanów Twojego zlecenia i co one konkretnie oznaczają możesz znaleźć tutaj.

Procedura

Krok 1. mniej szczegółowo Upewnij się, że jesteś zalogowany.Kliknij przycisk HISTORIA, a tam opcję ZLECENIA.
Krok 2. mniej szczegółowo Zobaczysz na ekranie listę swoich zleceń.Użyj szarego paska filtrów, u góry listy, by manipulować sposobem, w jaki lista jest wyświetlana. Zastosuj odpowiednie filtry z list, które rozwijają się z okienek po kliknięciu.Zobaczysz w ten sposób zlecenia o wybranym statusie lub zlecenia dotyczące wybranej lokalizacji, bądź też określone w konkretnej walucie. Wybierz kolejność ich wyświetlania przy pomocy strzałek.System pamięta Twoją ostatnia konfigurację, jeśli więc ustawisz swoje preferencje, system będzie je pamiętał i w taki właśnie sposób strona będzie się w przyszłości wyświetlać.
Krok 3. mniej szczegółowo Po prawej stronie ekranu będziesz widział panel zleceń.Kliknij na któreś ze zleceń widoczne po lewej stronie ekranu i panel pokaże resztę szczegółów wskazanego zlecenia.Jeśli żadnego zlecenia nie wskażesz, panel zachowa po prostu informacje, które zawierał ostatnio.
Krok 4. mniej szczegółowo Możliwe, że chcesz anulować zlecenie, które zbyt długo stoi otwarte.Żeby to zrobić, musisz wybrać zlecenie, o które chodzi, klikając gdziekolwiek na jego linię. System załaduje wtedy jego szczegóły do panelu po prawej.Wówczas przyciśnij ANULUJ.Zlecenie zostanie wtedy usunięte z platformy wymiany i nie będzie już na niej oferowane.Musisz być świadomy, że ktoś mógł jednak dopaść to zlecenie dosłownie o chwilę wyprzedzając Twoje anulowanie. Być może więc zrealizowana została większa jego część niż myślałeś. Jak by nie było, część, która jeszcze pozostawała otwarta, została właśnie anulowana i nie zostanie już zrealizowana.Uwaga: Niektórych rodzajów zleceń nie można anulować. Dotyczy to np. zleceń zakupu i sprzedaży po Londyńskiej Cenie Dnia w okresie tuż przed ogłoszeniem oficjalnej Londyńskiej Ceny Dnia.
Krok 5. mniej szczegółowo Ta strona nie aktualizuje się sama - pamiętaj o tym, jeżeli zbyt długo się jej przyglądasz, nie podejmując decyzji.Możesz przycisnąć GO, żeby odświeżyć stan zlecenia. Jest to szczególnie użyteczne w odniesieniu do zlecenia, które aktualnie jest właśnie krok po kroku realizowane.Ilość, która została już kupiona/sprzedana będzie się wówczas pokazywać jako coraz większy procent.