Najczęściej zadawane pytania, ogólne informacje i przewodnik "krok po kroku"

Obracaj darmowym metalem, który Ci podarowaliśmy

Procedura

Krok 1. Upewnij się, że jesteś zalogowany.Przyciśnij TWOJE KONTO  , a następnie wybierz opcję SALDO.
Krok 2. Kliknij 'Sprzedaj za...' i wybierz walutę z listy, która się stamtąd rozwinie. Panel zamówień pokaże zamówienie, ale nie jest ono jeszcze ostatecznie złożone.
Krok 3. Kliknij SPRZEDAJ, sprawdź, a następnie kliknij ZATWIERDŹ. Powinienneś wtedy zobaczyć komunikat 'Twoje polecenie zostało zrealizowane'; pojawia się on u góry panelu po prawej stronie ekranu.

Gotowe. Sprzedałeś swoje srebro i dostałeś już za nie zapłatę - bezpośrednio na saldo walutowe swojego konta w BullionVault.

Masz więc już pieniądze. Kupowanie odbywa się tak samo. Dlaczego więc teraz nie kupić złota w innym skarbcu?

Krok 1. Wciąż jesteś zalogowany, przyciśnij więc TWOJE KONTO  a potem wybierz opcję SALDO. Pokaże ono, że zamiast złota figurują na nim teraz pieniądze.Użyjemy ich teraz, by kupić odrobinę srebra.
Krok 2. Kliknij 'Kupuj w...', by wybrać miejsce, z którego kupujesz. Panel po prawej stronie ekranu pokaże zlecenie, które nie jest jendak jeszcze zatwierdzone.
Krok 3. Kliknij KUPUJ, potem sprawdź wszystko i kliknij ZATWIERDŹ. Powinieneś zobaczyć komunikat "Twoje polecenie zostało zrealizowane" (u góry panelu po prawej stronie ekranu).

Gotowe!Kupiłeś srebro za pośrednictwem publicznej platformy wymiany BullionVault; by obserwować całość tej platformy, przyciśnij KUPUJ a potem Platforma Wymiany.

Srebro pozostanie Twoją własnością, jeśli zasilisz swoje konto, lub dokonasz weryfikacji swojej tożsamości, bądź też tak długo, jak długo będziesz eksperymentować ze stroną.Jeżeli porzucisz swoje konto, tych kilka gramów powróci po prostu do naszej puli promocyjnej.

BullionVault wypłaca pieniądze za pośrednictwem transakcji SWIFT, jest jednak pewna minimalna suma, jaką można u nas jednorazowo wypłacić.

Kupowanie na serio

Jak na razie jesteś ograniczony niewielką wysokością Twojego salda.By kupić większe ilości złota, będziesz musiał zdeponować na koncie trochę pieniędzy. Jeżeli chcesz to zrobić teraz, przyciśnij TWOJE KONTO, następnie kliknij DEPOZYT, wybierz walutę i wygeneruj instrukcję.

Jeszcze dziś, lub za dwa-trzy dni robocze na Twoim koncie w BullionVault mogą się znaleźć pieniądze, a Ty będziesz mógł kupować prawdziwy kruszec.