Najczęściej zadawane pytania, ogólne informacje i przewodnik "krok po kroku"

Jak anulować zlecenie? - w skrócie

Procedura

Step 1. więcej szczegółów

Otwórz swoje zlecenia ze strony HISTORIA ZLECENIA.Zastosuj odpowiednie filtry, żeby ograniczyć widok do typu zleceń, o jaki Ci chodzi.

Tam, gdzie otwarte zlecenie wciąż może być anulowane, przy szczegółach zlecenia w panelu po prawej pojawi się przycisk ANULUJ.Przyciśnięcie go anuluje zlecenie lub tę jego część, która pozostawała wciąż otwarta i niezrealizowana w przypadku zleceń zrealizowanych częściowo.

Co się dzieje potem?

  • W przypadku zleceń za pośrednictwem Platformy Wymiany, tylko niezrealizowana część zlecenia zrealizowanego częściowo może zostać anulowana. Nie możesz anulować zrealizowanej już transakcji, gdyż byłoby to nieuczciwe w stosunku do osoby, która była druga stroną tej transakcji.
  • Niewyegzekwowana część Twojego zlecenia zostanie wycofana z platformy wymiany i nie pociągnie już za sobą żadnej transakcji.
  • Na swój adres email otrzymasz kontrakt na tę część zlecenia, która została przed anulowaniem zlecenia wyegzekwowana (jeśli tak było).
  • Środki finansowe lub kruszec, których dotyczyło zlecenie, zostaną odblokowane i udostępnione do ponownego użycia.

Uwagi

  • Instrukcja anulowania transakcji będzie zrealizowana przez BullionVault ze skutkiem natychmiastowym.Jakkolwiek prosimy o świadomość, że jeśli ktoś akurat odpowiedział na Twoja ofertę - między chwilą, kiedy postanowiłeś anulować zlecenie, a momentem, w którym przycisnąłeś czerwony guzik je anulujący - to ta transakcja została zrealizowana. Może się więc zdarzyć, że po anulowaniu okaże się, że sprzedałeś lub kupiłeś nieco więcej niż przed chwilą myślałeś.
  • Uwaga: Niektórych rodzajów zleceń nie można anulować. Dotyczy to np. zleceń zakupu i sprzedaży po Londyńskiej Cenie Dnia w okresie tuż przed ogłoszeniem oficjalnej Ceny Londyńskiej.
  • Żeby sprawdzić, jaka dokładnie część tego zlecenia została wyegzekwowana, przejdź do HISTORII, a tam do podstrony ZLECEŃ.