Najczęściej zadawane pytania, ogólne informacje i przewodnik "krok po kroku"

Sprawdź bezpieczeństwo swoich pieniędzy

Możesz sprawdzić, że sporządzane przez operatorów skarbców listy sztab i dostarczane przez Lloyds Bank wyciągi z kont bankowych dokładnie pokrywają się z dotyczącymi klientów danymi publikowanymi przez BullionVault i że dane te zawierają prawidłowy stan Twojego konta.

Procedura

Krok 1. Jeśli nie pamiętasz swojego pseudonimu publicznego, ZALOGUJ SIĘ, i przyciśnij TWOJE KONTO. Tam przejdź do USTAWIEŃ. Twój pseudonim publiczny znajduje się po lewej stronie w panelu preferencji.
Krok 2. A teraz WYLOGUJ SIĘ i wróć do strony głównej.
Krok 3. Kliknij link AUDYT CODZIENNY na stronie głównej BullionVault.

Teraz, przyglądając się lewej stronie ekranu, wybierz w kolumnie PSEUDONIM linię wskazującą pierwszą literę Twojego psudonimu.Dla przykładu: jeśli Twój pseudonim to - powiedzmy - FORSA, kliknij F. Zjedź w dół listy otwierającej się dla tej litery aż do Twojego pseudonimu i tam sprawdź swoje saldo dla złota, srebra, platyny czy palladu a także gotówki.

AUDYT CODZIENNY nie uwzględnia rezulatów zakupu czy sprzedaży dokonanych dzisiaj. Te znajdą się w audycie opublikowanym przed końcem następnego dnia roboczego.Nie uwzględnia on także naliczonych na Twoje konto opłat.

Jeśli chodziło Ci tylko o to, żeby to szybko sprawdzić, to właśnie to zrobiłeś.

Zwróć uwagę, że ta możliwość pozwala Ci sprawdzić stan Twojego konta z dowolnego komputera bez logowania się.BullionVault zaleca tę właśnie metodę, jeśli korzystasz z komputera, który jest dostępny innym osobom.

Krok 4.

Porównanie przedstawionej przez BullionVault SUMY z wyciągami z konta.

W pasku tytułów kolumn kliknij lokalizację skarbca lub walutę, a zobaczysz skan najnowszej listy sztab lub wyciągiem z konta bankowego dostarczonych odpowiednio przez operatora danego skarbca i Lloyds Bank. Możesz się przekonać, że suma przedstawiona w wyciągu zgadza się z sumą wszystkich aktywów klientów BullionVault. Możesz porównać przedstawioną przez nas w żółtej kolumnie sumę złota w danej lokalizacji z sumą przedstawioną na liście sztab przez operatora danego skarbca. Nie zapominaj, że my w celu ułatwienia naszym klientom transakcji operujemy gramami i kilogramami, natomiast na listach sztab figuruje masa wyrażona w uncjach trojańskich; żeby je porównać, musisz więc dokonać konwersji. Salda walutowe są zwykle składane na lokacie typu overnight w Lloyds, zwanej Lloyds treasury.Dowód na to, że pieniądze wracają następnego dnia do BullionVault, możesz znaleźć zjeżdżając do dolnej części kopii wyciągu bankowego.

Krok 5.

Jak sprawdzić wyliczenia BullionVault?.

Przy pomocy ruchu myszą zaznacz siatkę liczb począwszy od pozycji "SUMA" w lewym górnym rogu do liczb wysuniętych najdalej w dół, po prawej stronie tabeli (oczywiście zjedź do samego dołu). Skopiuj je i wklej do swojego ulubionego arkusza kalkulacyjnego, np. Microsoft Excel. Użyj funkcji sumującej arkusza kalkulacyjnego (Σ), by sprawdzić arytmetykę BullionVault, dodając do siebie wszystkie poszczególne linie. Nie zapomnij wyłączyć z obliczenia pozycji SUMA i SUMA CZĘŚCIOWA. Porównaj sumy uzyskane w Twoim arkuszu kalkulacyjnym z odpowiednimi pozycjami na stronie BullionVault.

Poślizg czasowy...

  • BullionVault działa w czasie rzeczywistym - wiemy więc o każdej porze, ile dokładnie złota i pieniędzy należy w danym momencie do Ciebie na koncie u nas, ze skutkiem natychmiastowym, jeśli akurat wykonałeś nowe transakcje.Wystarczy, że spojrzysz na SALDO TWOJEGO KONTA lub zajrzysz w jego HISTORII do WYCIĄGU Z KONTA. Znajdziesz tam aktualne dane dotyczące transakcji, depozytów czy wypłat, które wykonałeś lub zleciłeś dzisiaj.
  • Jednakże wyciągi z banku i zaktualizowane listy sztabek od operatorów skarbców możemy otrzymać jedynie pod koniec każdego dnia roboczego.Tak więc dane zawarte w Audycie są podsumowaniem za poprzedni dzień roboczy.Ruchy, które wykonałeś dzisiaj, nie mogą w nim jeszcze być tutaj podsumowane.Jeżeli chcesz uzyskać dowody i potwierdzenie swoich dzisiejszych transakcji, spróbuj zajrzeć tutaj następnego dnia. Będziemy wówczas dysponować wyciągami bankowymi i listami sztabek podsumowującymi dzień dzisiejszy, na podstawie których wszystko to skalkulujemy.

Podział środków na kilka kont

Tuż poniżej linii "SUMA" znajdziesz wyszczególnione pozycje informujące, gdzie znajdują się poszczególne sumy częściowe tych pieniędzy.Zwykle są to:

  • Lloyds TSB current - posegregowane środki klientów BullionVault znajdujące się na koncie bieżącym w Lloyds TSB.
  • Lloyds TSB treasury - posegregowane środki klientów Bullionvault umieszczone na lokacie typu overnight (składanej na okres jednej nocy) w banku Lloyds TSB.
  • Oczekujące na wypłacenie - Instrukcje wypłaty środków na konta naszych klientów wysłane już do Lloyds i będące w trakcie procedowania, oczekujące na przelanie.Instrukcje wypłaty środków są przez nas realizowane w ciągu jednej doby, ale niektóre rodzaje przelewów zabierają bankowi nieco więcej czasu. Przez te dodatkowe dni pieniądze są już poza kontem klienckim, ale wciąż jeszcze w Lloyds TSB.Te pieniądze są uściślone właśnie w tej pozycji.Obecnie dotyczy to jedynie brytyjskich przelewów wewnątrzkrajowych poniżej 20 000£.