Najczęściej zadawane pytania, ogólne informacje i przewodnik "krok po kroku"

Kupowanie srebra, platyny i palladu w BullionVault

Za pośrednictwem BullionVault możesz też kupować i sprzedawać srebro, platynę i pallad. Nie trzeba nawet w tym celu otwierać osobnego konta.

Srebro, platyna i pallad które kupujesz, są już alokowane i złożone bezpiecznie w profesjonalnych skarbcach, podobnie jak złoto. W momencie zakupu staje się ono Twoją całkowitą własnością i upadek finansowy żadnej firmy nie jest w stanie Cię go pozbawić.

Koszt metalu w BullionVault jest bez porównania niższy niż innych sposobów wejścia w jego posiadanie czy obracania nim.

Srebro inwestycyjne

profesjonalny rynek kruszców inwestycyjnych za srebro inwestycyjne uznaje duże sztaby spełniające warunki określone przez London Bullion Market Association (LBMA) w specyfikacjach standardu Good Delivery.

Jej typowa masa wynosi 1000 uncji trojańskich, jej stwierdzona czystość natomiast - 99,9% lub więcej. Standardową jednostką transakcji na rynku profesjonalnym jest tona. BullionVault umożliwia Ci kupowanie, posiadanie i sprzedawanie mniejszych ilości, poczynając od jednego grama.

Zgodnie ze standardową praktyką przyjętą na rynku, jednostki, w których rozliczane jest srebro, wyrażają w BullionVault masę brutto, a więc nie jest to ilość srebra czystego. Jednostkami tymi są w BullionVault gramy i kilogramy.

Srebro kupione w BullionVault jest, dokładnie tak, jak złoto, przechowywane bezpiecznie w akredytowanych przez rynek profesjonalny skarbcach.

VAT od sprzedaży i fizyczne podjęcie srebra ze skarbca

Srebro nie podlega podatkowi VAT tak długo, jak długo nie jest podjęte z profesjonalnego skarbca. Podjęcie srebra ze skarbca jest możliwe wyłącznie w odniesieniu do całych sztab o masie tysiąca uncji. VAT w Wielkiej Brytanii wynosi obecnie 20%.

Kupno i sprzedaż srebra a opłaty i koszty

Możesz kupować i sprzedawać za dolary amerykańskie, euro, funty brytyjskie oraz jeny japońskie, oferując lub akceptując ceny w warunkach konkurencji rynkowej za pośrednictwem naszej internetowej Platformy Wymiany.

Rynek BullionVault otwarty jest 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Nie umożliwia żadnej formy kredytu ani lewarowania. Możesz kupić wyłącznie srebro, które już znajduje się bezpiecznie w skarbcu, przy użyciu pieniędzy, które już wpłynęły na Twoje konto w BullionVault (posegregowane konto klienckie). Rozliczenie transakcji jest natychmiastowe.

Prowizje od transakcji są naliczane według tych samych niezwykle niskich stawek. Tną w ten sposób koszty kupna i obrotu srebrem dramatycznie. Miesięczne koszty przechowywania są nieco wyższe, ponieważ srebro zajmuje bez porównania więcej miejsca niż ta sama masa czy wartość złota.

Opłaty za przechowywanie srebra w BullionVault zawierają już w sobie ubezpieczenie i mimo iż odrobinę wyższe niż w odniesieniu do złota, okazują się wciąż niższe niż koszt inwestycji w srebro poprzez fundusz inwestycyjny już na poziomie zakupu rzędu 19 200$. Stanowią zaledwie jedną piątą kosztów najbardziej porównywalnego programu inwestycji w srebro i połowę następnej w kolejności najlepszej usługi.

Pełna taryfa opłat BullionVault dostępna jest tutaj.

Audyt Codzienny

Każdego dnia roboczego BullionVault publikuje na swojej witrynie w Internecie kompletny rejestr wszystkich klientów posiadających złoto i srebro w ramach systemu BullionVault. Wszyscy oni są tam wymienieni pod pseudonimami znanymi tylko im.

Listy te uzgadnia się co do grama z oficjalną listą sztab publikowaną wraz z nim. Listy sztab są przygotowywane przez operatora skarbców, w sposób zupełnie niezależny od BullionVault. Żadne inne na świecie przedsiębiorstwo w branży przechowywania złota nie podporządkowuje swoich zapisów tak skrupulatnie równie nieprzerwanemu publicznemu oglądowi.

Transakcje na głównym rynku

Więksi inwestorzy, którzy pragnęliby kupić tonę srebra (lub więcej), mają prawo do dokonania transakcji zakupu na głównym londyńskim rynku kruszcu. BullionVault wystąpi wówczas w roli Twojego agenta. Zapłacisz wówczas normalną stawkę prowizji, opłatę od transakcji zgodnie z publikowaną przez nas taryfą opłat (obecnie jest to 100$) oraz dodatkowe koszty rynkowe (takie jak transport).

Jeżeli jestes tym zainteresowany, prosimy o kontakt telefoniczny w normalnych godzinach biurowych czasu londyńskiego.

Rezerwacja sztab srebra

Lista sztab dostępnych do zarezerwowania na własne imię pojawi się w obrębie Twojego konta, gdy tylko będziesz w posiadaniu wystarczającej ilości srebra w danym skarbcu, by mogła ona stanowić co najmniej jedną standardową sztabę. Możesz wybrać sobie z niej sztaby do wysokości Twojego salda w srebrze i w ten sposób zarezerwować te sztaby imiennie dla siebie - w ten sposób te konkretne, ponumerowane sztaby staja się Twoją wyłączną własnością.

Informacje o kosztach związanych z rezerwacją sztab znajdują się na stronie naszej taryfy opłat.

Emerytalne konta inwestycyjne typu IRA i SIPP

Według prawa brytyjskiego, srebro nie może być inwestycją realizowaną w ramach SIPP (Self Invested Personal Pension). Klienci BullionVault, którzy przy użyciu konta SIPP zainwestowali z nami w złoto, w celu inwestycji w srebro muszą założyć drugie konto.

Srebro w BullionVault ma postać ważących 1000 uncji sztab o czystości 999 lub wyższej i jako takie jest dozwolone przez amerykańskie prawo skarbowe jako przedmiot inwestycji w ramach kont typu IRA (Individual Retirement Accounts). Jeśli już posiadasz w BullionVault złoto zakupione poprzez konto IRA, w ramach tego samego konta możesz też inwestować w srebro.