Kalkulator ceny złota i srebra

Oblicz prowizję od zakupu i sprzedaży metalu

Przedstawione koszty zostały obliczone na podstawie aktualnej ceny w skarbcu w Zurychu -- z zaokrągleniem do najbliższego grama (1 gram to najmniejsza ilość metalu jaką można kupić, bądź sprzedać, za pośrednictwem platformy BullionVault).

Prowizja od zakupu i sprzedaży zmienia się w zależności od łącznej ilości sprzedanego / zakupionego metalu. Zakupiony metal podlega minimalnej miesięcznej opłacie za przechowanie. Zapoznaj się ze szczegółową taryfą opłat.