Najczęściej zadawane pytania, ogólne informacje i przewodnik "krok po kroku"

FAQ: skarbce i przechowywanie

Kim właściwie są Loomis International, Malca-Amit i Brink's?

Loomis International, Malca-Amit oraz Brinks są niezależnymi operatorami skarbców prowadzonych na potrzeby profesjonalnych rynków metali inwestycyjnych, a także dostawcami usług zabezpieczonego transportu dla LBMA, wybranymi przez BullionVault w celu zapewnienia właściwej troski o złoto,srebro, platynę i pallad naszych klientów i nasze.

Zasięg operacji prowadzonych przez Loomis International rozciąga się od Ameryki Północnej i Południowej, przez Europę po Daleki Wschód. W swoim własnym kraju, Szwajcarii, Loomis International dominuje na rynku przechowywania i transportu aktywów fizycznych. Transportują szwajcarskie banknoty, dokonują przewozów między bankiem centralnym a innymi gałęziami szwajcarskiego systemu bankowego.

O Loomis International możesz się dowiedzieć więcej z ich własnej strony internetowej.

Malca-Amit to Izraelska firma z siedzibą w Hong Kongu (wcześniej w Tel Aviv), która jest jednym ze światowych liderów na rynku przechowania oraz transportu aktywów fizycznych. Obecnie zajmuje się nadzorem profesjonalnych skarbców w ośmiu międzynarodowych lokalizacjach.

Więcej na temat firmy Malca-Amit dowiesz się z ich strony internetowej.

Brink's, z siedzibą główną w Richmond w stanie Virginia, jest z kolei światowym liderem w wymagających wysokich standardów bezpieczeństwa usługach dla banków, przedsiębiorstw zajmujących się handlem detalicznym, a także całej rzeszy innego rodzaju klientów komercyjnych i rządowych. Ich usługi obejmują transport opancerzony, przewóz pieniędzy, długodystansowy transport przedmiotów wysokiej wartości, prowadzenie skarbców, i inne. Brink's zatrudnia około 70 tys. ludzi, którzy obsługują klientów w ponad 100 krajach.

Więcej o Brink's możesz się dowiedzieć z ich własnej strony internetowej.

Twoje złoto i srebro chronione są przez szeroki wachlarz środków fizycznego bezpieczeństwa podejmowanych przez operatorów skarbców, jak również dodatkowo przez pokrywające je ubezpieczenie. Nie dałoby się złota otoczyć tak profesjonalnymi środkami ochrony w żadnym prywatnym miejscu jego przechowywania, a koszt jego ubezpieczenia nie mógłby wówczas być tak niski (jest wliczony w opłatę za przechowywanie).

Wróć do góry

Czy możecie jakoś udowodnić, że moje złoto i srebro znajdują się w skarbcu?

Tak. Nasi operatorzy skarbców przesyłają nam listy ewidencjonujące sztaby, które przechowują w skarbcach dla BullionVault. Te listy informują o szczegółach naszych sztab przechowywanych w wydzielonej dla nas części skarbca, włączając ich stwierdzoną zawartość czystego złota, srebra, platyny i palladu.

Każdego dnia roboczego publikujemy te listy sztab na stronie BullionVault. Publikujemy również listy własności przechowywanej dla naszych klientów - wszyscy są jednak wymienieni pod swoimi pseudonimami, pod którymi mogą sami się zidentyfikować, nie tracąc anonimowości dla wszystkich innych.

To, co sam posiadasz, również możesz znaleźć tam wymienione; możesz zsumować całą listę i zestawić to z ilością złota wynikającą z listy sztab dostarczonej przez Loomis International. Wszystko to dostępne jest na stronie 'AUDYTU CODZIENNEGO'. Możesz mu się przyjrzeć już teraz.W jaki sposób korzystać z informacji przedstawionych w audycie, możesz się dowiedzieć tutaj.

Strona AUDYTU CODZIENNEGO dostępna jest również za pośrednictwem kanału RSS. W ten sposób można codziennie uzyskiwać aktualizowane automatycznie informacje.

Wróć do góry

Co powstrzymuje samo BullionVault przed usunięciem mojego złota i srebra?

Ktoś musi być upoważniony do wydawania operatorom skarbców intrukcji dotyczących przechowywanego przez nas złota i tym kimś jest kierownictwo BullionVault. Masz pełne prawo martwić się o to, by istniały jakieś mechanizmy, które by powstrzymały nieuczciwą osobę, która znalazła się na takim stanowisku przed wyprowadzeniem złota lub srebra ze skarbca.

Zapobiegają temu szczegółowe mechanizmy kontrolne.

Stosujemy mechanimzy kontroli dwóch rodzajów - publiczne i prywatne. Kontrola o charakterze publicznym ma na celu uczynienie wyprowadzania złota ze skarbca całkowicie transparentnym. Jak to działa?

  1. BullionVault musi zapowiedzieć wycofanie metalu ze skarbca jego operatorowi, z jednodniowym wyprzedzeniem, a także w sposób widoczny opublikować tę informację na głównej stronie BullionVault. Ta informacja będzie zawierała pseudonim użytkownika wycofującego swoje złoto, srebro, platynę czy pallad ze skarbca. Wówczas każdy może się upewnić, że wyprowadzany kruszec nie jest jego metalem, może także przejść do strony Audytu Codziennego i tam upewnić się, że wycofujący złoto lub srebro klient posiada jego wystarczającą ilość.
  2. Sprawdzają to także operatorzy skarbców. Umowy o przechowywanie [Storage Agreements] pomiędzy BullionVault a operatorami skarbców stanowią, że ci ostatni mają obowiązek zablokować wycofanie metalu ze skarbca, gdyby powyższe obowiązki i weryfikacje nie zostały dopełnione.
  3. Uzupełniającym środkiem bezpieczeństwa - również określonym w umowach między nami a operatorami skarbców - operatorzy zobowiązali się przestrzegać limitów ilości kruszcu dopuszczalnej do jednorazowego fizycznego podjęcia ze skarbca w danym dniu, do 5% sumy przechowywanego przez nas w tym skarbcu metalu. To ograniczenie nie dotyczy transferu z jednego skarbca do drugiego, dzięki czemu BullionVault utrzymuje możliwość przewiezienia dużych ilości kruszcu do innej lokalizacji np. gdyby w razie jakiegoś politycznego kryzysu wielu użytkowników chciało to uczynić jednocześnie.

Prywatne środki kontrolne są utrzymywane w tajemnicy. Wymagają między innymi bardzo szczegółowych autoryzacji, sprawdzania uprawnień i weryfikacji przez wiele osób w różnych organizacjach, co powoduje, że wyprowadzenie złota przez nieuczciwego pracownika jest praktycznie niemożliwe.

Wróć do góry

Czy moje złoto i srebro są ubezpieczone?

Tak. I dzięki doskonałej historii firmy i wyjątkowo zabezpieczonej infrastrukturze, opeartorzy skarbców są w stanie ubezpieczyć je po bardzo niskiej cenie - bez porównania taniej, niż gdybyś próbował(a) ubezpieczyć złoto przechowywane np. w domowym sejfie. Ostatecznie więc to Ty na tym zyskujesz.

BullionVault ma obowiązek upewnić się, że ubezpieczenie pokrywa co najmniej wartość całości przechowywanego dla nas przez operatorów skarbców kruszcu klientów BullionVault.

BullionVault ma prawo żądać pokrycia o 50% przekraczającego aktualną wartość złota, srebra, platyny czy palladu oraz jego realizacji w ciągu 24 godzin.

Jesteśmy także upoważnieni do otrzymywania dokumentacji tego ubezpieczenia, którą mamy prawo publikować na naszej stronie internetowej, aby strony będące beneficjentami tego ubezpieczenia mogły także mieć dostęp do dokumentów, które ich także obejmują ochroną.

Jeśli tylko się zalogujesz, uzyskasz dostęp do kopii dowodu ubezpieczenia.

Koszt tego ubezpieczenia jest wliczony w opłatę za przechowywanie, która rocznie wynosi 0,12% wartości w przypadku złota, lub 0,48% w przypadku srebra.

Wróć do góry

Czy Loomis International, Malca-Amit lub Brink's są w jakiś sposób powiązane z BullionVault?

Nie. Loomis International, Malca-Amit i Brink's świadczą BullionVault określone usługi, a BullionVault jest ich klientem. Kierownictwo i kapitały tych przedsiębiorstw są od siebie całkowicie niezależne.

Tak właśnie powinno być, ponieważ dzięki temu nie mamy żadnego wpływu na powstawanie list sztab, z którymi uzgadniamy codziennie i wykazujemy stan posiadania naszych klientów.

Jako całkowicie niezależne i niezwiązane z nami firmy, ani Loomis International, Malca-Amit ani Brink's oczywiście w żaden sposób nie rekomenduje ani nie uprzywilejowuje BullionVault, traktując nas jak wszystkich innych klientów, dla których w profesjonalnych skarbcach przechowują złoto, srebro, platynę i pallad.

Jednocześnie jednak operatorzy skarbców jak najbardziej przyjmują na siebie obowiązek i odpowiedzialność za przechowywanie sztab wskazanych na listach sztab.

Loomis International zagwarantowało BullionVault, że "poprzez swój oddział w Londynie oraz swoje placówki w Szwajcarii i Stanach Zjednoczonych, jest zdolna świadczyć profesjonalne usługi w zakresie odbioru, przyjęcia, transportu i przechowywania kruszcu, jego ubezpieczenia, a także dostarczenia później gdzie indziej, stosując się do standardów postępowania powszechnie przyjętych na rynkach londyńskim, szwajcarskim i nowojorskim".

Firma Malca-Amit zagwarantowała BullionVault, że poprzez swój oddział w Londynie oraz placówki Malca-Amit Group w innych lokalizacjach, jest zdolna świadczyć profesjonalne usługi w zakresie odbioru, przyjęcia, transportu i przechowywania złota, srebra oraz platyny, ich ubezpieczenia, a także dostarczenia później gdzie indziej, stosując się do standardów postępowania powszechnie przyjętych na rynkach kruszców w pobliżu każdej lokalizacji.

Brink's Global Services Ltd. zagwarantowała BullionVault, że "poprzez swój oddział w Londynie oraz placówki Brink's Group w innych lokalizacjach, jest zdolna świadczyć profesjonalne usługi w zakresie odbioru, przyjęcia, transportu i przechowywania złota i srebra, ich ubezpieczenia, a także dostarczenia później gdzie indziej, stosując się do standardów postępowania powszechnie przyjętych na rynkach kruszców w pobliżu każdej lokalizacji".

BullionVault i jego użytkownicy mają prawo oczekiwać - tak od Loomis International, jak i od Brink's - przechowywania złota z należytą starannością i profesjonalizmem.

Wróć do góry

Czy to operatorzy skarbców gwarantują jakość kruszcu?

Nie. Sztaba złota lub srebra dostarczona do operatora skarbca przez miejscowy rynek złota jest darzona zaufaniem, ponieważ ma status "Good Delivery". Jej łańcuch integralności przenosi tę odpowiedzialność wstecz, przez całą historię profesjonalnego przechowywania sztaby, aż do podmiotu, który wprowadził sztabę do tego łańcucha.

Nie musi się oczywiście kończyć na zaufaniu - funkcjonariusze rynku złota czy nabywca sztaby mogą dokonać audytu sprawdzającego jakość i ilość złota i srebra. Zgodnie z postanowieniami umowy między nami a każdym z operatorów skarbców, BullionVault ma prawo wysłać specjalistę-probiercę sprawdzającego to złoto i srebro, informując operatora z 48-godzinnym wyprzedzeniem. Probierca udaje się w obecności świadków do skarbca, w którym wykonuje serię testów, potwierdzających masę i zawartość czystego złota lub srebra w sztabach.

Gdyby masa sztaby (czystego kruszcu) nie zgadzała się z tą opublikowaną na liście sztab (rzecz niezwykle mało prawdopodobna), nie jest to uważane za odpowiedzialność operatora skarbca, lecz całego "łańcucha integralności" i to BullionVault (nie operator skarbca) przyjmuje odpowiedzialność za to. BullionVault polega jednak na integralności swoich dostawców kruszcu i wzajemnej zależności wszystkich uczestników rynku od "łańcucha integralności". Każdy zaangażownay w rynek złota jest mocno zmotywowany - swoją własną reputacją, reputacją miejscowego rynku, aż po reputację samej rafinerii, która odlała sztabę - by dla tego rodzaju sytuacji znaleźć rozwiązanie nieprzynoszące żadnemu uczestnikowi rynku materialnej szkody. Dopiero w sytuacji, gdyby dostawca nie wykupił z powrotem nieprawidłowej sztaby złota, własne zasoby kapitałowe BullionVault zostaną użyte, by uchronić przed stratami użytkowników BullionVault.

Gdyby doszło do tego niezwykle mało prawdopodobnego wydarzenia (wyjścia na jaw cyrkulowania sztaby niższej jakości jako Good Delivery oraz niewystarczającej skuteczności łańcucha integralności), kapitał BullionVault jest w stanie bez problemu pokryć i zaabsorbować tę stratę.

Wróć do góry

W jaki sposób kupione przeze mnie złoto, srebro, platyna lub pallad dostaje się do skarbca?

Złoto czy srebro ( jak również platyna czy pallad) zakupione za pośrednictwem Platformy Wymiany było już w skarbcu, gdy je kupiłeś, żaden transport czy dostawa nie są już więc konieczne.

Możesz złożyć zlecenie kupna dopiero wtedy, gdy Twoje pieniądze są już na koncie w BullionVault. Dokładnie tak samo działa to w drugą stronę: ktoś może Ci za pośrednictwem Platformy Wymiany zaoferować wyłącznie złoto i srebro, które już znajdują się bezpiecznie w skarbcu.

Redukuje to spektakularnie koszt rozliczenia i dostawy, dlatego też jest jednym z głównych czynników sprawiających, że transakcje w BullionVault są obciążone tak niewielkimi kosztami dodatkowymi. Samo ewentualne dostarczenie jest opłacane tylko raz, kiedy to BullionVault jako takie dokonało poczatkowego zakupu danej sztaby i zamówiło jej dostarczenie do skarbca. Od tego momentu kruszec może wiele razy zmienić właściciela, nie ruszany nawet z miejsca.

Dla niektórych rodzajów zakupów, takich jak zakupy po oficjalnej Londyńskiej Cenie Dnia, według popołudniowego kursu, w normalnych okolicznościach rozliczenie, a więc i dostarczenie kruszcu na Twoje konto, następuje po upływie dwóch dni roboczych. Jest to standardowy na profesjonalnych rynkach złota czas potrzebny na rozliczenie dostawy kruszcu do skarbca.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak i skąd złoto dostaje się do skarbców, kliknij tutaj.

Wróć do góry

Czy mój metal znajduje się w jakiegoś rodzaju funduszu powierniczym?

W BullionVault Twoje złote, srebro, platyna i pallad są Twoją całkowitą własnością.

Jesteśmy pod tym względem bardzo charakterystyczni i jasno stawiamy sprawę. Nie mamy nic wspólnego z metalami niealokowanymi w jakiejkolwiek postaci.BullionVault przechowuje Twój fizyczny kruszec.

Oprócz kruszcu niealokowanego, w rozmaitych innych schematach kupowania złota czy srebra często dochodzi do postawienia pomiędzy Tobą a Twoim złotem jakiegoś rodzaju umowy powierniczej. Ten mechanizm przekazuje tytuł własności funduszowi czy trustowi, a Ty stajesz się beneficjentem owego funduszu. Musiałbyś wówczas bardzo głęboko wczytać się w umowy, żeby zrozumieć, o co tak naprawdę chodzi, ale jedną rzecz wiadomo na pewno - w żaden sposób nie będziesz bezpośrednim właścicielem złota czy srebra.

BullionVault czegoś takiego nie robi. Na warunkach naszego Regulaminu angażujesz BullionVault jako swojego agenta i nakładasz na nas obowiązek fizycznej ochrony i przechowywania Twojego złota. Jest to niezbyt często w dzisiejszym świecie spotykany układ, ale zapraszamy do naszych szczegółowych wyjaśnień, na czym w rozumieniu tradycyjnego angielskeigo prawa polega bailment - to właśnie na jego zasadach Twoje złoto jest u nas przechowywane.

Jesteśmy głęboko przekonani, że bezpośrednia osobista własność połączona z przechowywaniem przez doświadczonych profesjonalistów jest najdoskonalszym rozwiązaniem, jeśli chodzi o kombinację kosztów, transparentności i bezpieczeństwa.

Wróć do góry

Dlaczego mój metal nie znajduje się w banku?

Jest to jedno z pytań najczęściej zadawanych przez naszych klientów. Zapraszamy do zapoznania się z zapewne zaskakującą odpowiedzią na nie na naszych stronach FAQ poświęconych bezpieczeństwu.

Wróć do góry