Najczęściej zadawane pytania, ogólne informacje i przewodnik "krok po kroku"

Jak rozumieć wyciąg z konta?

Wielowalutowość

W przeciwieństwie do większości rachunków bankowych, twoje konto w BullionVault ma charakter wieloinstrumentowy. Może zawierać saldo w kilku walutach i w złocie w kilku skarbcach.

Zwróć więc także uwagę, że saldo w złocie dla każdego skarbca liczone jest osobno.Kilogram metalu w Londynie nie daje się wymienić z kilogramem w Zurychu. Mają one różną wartość i w wyciągu wymieniane są na osobnych pozycjach. Żeby widzieć jedną sumę złota, srebra, platyny lub palladu, musisz wszystko kupić w jednym skarbcu.

Widok uproszczony - tylko jedna rzecz na raz

Możesz wyłączyć wieloinstrumentalność wyciągu i skupić się na - do wyboru - jednej walucie albo jednym skarbcu złota.

Żeby to zrobić, ustaw odpowiedni filtr (dotyczący złota lub waluty) u góry, po lewej stronie wyciągu.

Zrealizowana transakcja

Zdarza się, że jedno zlecenie realizowane jest w kilku mniejszych transakcjach z różnymi użytkownikami. Jeśli tak się stało, to pomimo, iż złożyłeś tylko jedno polecenie, każdą część zobaczysz wyszczególnioną z osobna.Zobaczysz tam "referencje transakcji". Odpowiadają one informacjom o każdej transakcji, które wysyłamy równocześnie także na Twój adres email.

Oczekujące na rozliczenie

Dla niektórych rodzajów zleceń, takich jak zlecenia na transakcje po Londyńskiej Cenie Dnia (po popopłudniowym kursie), dostarczenie kruszcu na konto rozliczamy dwa dni robocze po realizacji transakcji. Odzwierciedla to czas, jaki jest nam potrzebny na otrzymanie dostawy nowego kruszcu do skarbca, w zgodzie z powszechnie przyjetą praktyką w branży. W momencie rozliczenia kruszec pochodzący z zakupu (lub gotówka ze sprzedaży) stają się Twoją własnością, a środki walutowe użyte na zakup (lub kruszec zarezerwowany na sprzedaż) zostają odjęte od Twojego konta.

Aktywa i własność

Na końcu Twojego wyciągu nowe saldo dla każdego instrumentu jest przeniesione dalej.Rygorystycznie oddzielamy przeniesione salda walutowe od salda w złocie. Twoje złoto jest własnością - nie aktywami.Twoje pieniądze są aktywami - nie własnością.Czynimy to rozróżnienie, gdyż Twoje aktywa są technicznie wystawione na ryzyko niewypłacalności banku Lloyds.

Twoja własność - tzn. złoto, srebro, platyna czy pallad - nie jest wystawione na ryzyko czyjejkolwiek niewypłacalności.

Referencje

Numery referencyjne w słupku po lewej stronie niewiele Ci mówią.Ułatwiają nam jednak życie, jeśli tylko będziesz potrzebował coś sprawdzić, zweryfikować czy się dowiedzieć.Numer referencyjny opatrzony literą "T" to numer operacji (transaction reference). Numer referencyjny opatrzony literą "A" to numer księgowania (account reference).