Najczęściej zadawane pytania, ogólne informacje i przewodnik "krok po kroku"

Rezerwacja sztab

O co chodzi w "rezerwacji sztab"?

W normalnych okolicznościach metale, które posiadasz i przechowujesz w BullionVault, nie są częścią ustalonej konkretnej sztaby tylko częścią całości - sumy - przechowanego przez nas złota (bądź srebra, platyny czy palladu). Większość naszych sztab jest też posiadana jednocześnie przez wielu użytkowników będących właścicielami ilości mniejszych niż cała sztaba. Jeśli jednak masz w którymś ze skarbców na tyle złota czy srebra, by ilość ta mogła stanowić całą sztabę (lub kilka sztab), wówczas możesz wybrać z listy sztaby do sumy Twojego salda, by mieć je zarejestrowane na Twoje imię. Te konkretne sztaby stają się wówczas Twoją wyłączną, "ekskluzywną" własnością.

Czy zarezerwowana sztaba jest kruszcem "alokowanym"?

Alokowanie to proces polegający na konwersji określonej w metalu pozycji na saldzie zobowiązań (najczęściej banku) na rzeczywisty fizyczny metal przechodzący w posiadanie kupującego. Złoto i srebro w BullionVault zostaje alokowane w momencie dostarczenia kruszcu do naszych skarbców. Zarówno złoto, srebro, platyna i pallad BullionVault są alokowane. Twój kruszec jest alokowany niezależnie od tego, czy zarezerwujesz sztabę, czy nie. Rezerwowanie dodaje Ci tylko jeszcze jedną gwarancję polegającą na pewności, że ta konkretna sztaba należy do konkretnej osoby.

Jakie są konsekwencje posiadania zarezerwowanej sztaby?

Konsekwencji posiadania zerezerwowanej sztaby jest kilka.

  • Audyt Codzienny będzie publicznie wymieniał poszczególne sztaby jako należące wyłącznie do Ciebie. Pojawi się ona obok Towjego pseudonimu poniżej głównej listy sztab w danym skarbcu.
  • Sztaba ta zostanie wyjęta poza pulę bieżącej cyrkulacji transakcyjnej. Jej porcje nie będą już więc kupowane i sprzedawane przez poszczególnych użytkowników i będzie wymieniona na Twoim koncie obok Twojego salda zarezerwowanego. Żeby tę ilość złota lub jej część sprzedać, wystarczy, że "uwolnisz" sztabę, gdy będziesz chciał to zrobić.
  • Z rezerwowaniem sztaby związane sa pewne dodatkowe koszty, wymienione poniżej.

Jakie są opłaty?

Immienna rezerwacja sztaby obciążona jest opłatą w wysokości od 0,1 do 0,2%. Uwolnienie sztaby (a więc przerwanie rezerwacji) nie jest obciążone żadną opłatą. Opłaty od rezerwacji są dokładnie wytłumaczone na tej stronie.

Opłata za przechowywanie zarezerwowanej sztaby złota wynosi 0,18% rocznie, wzrośnie więc w porównaniu z z naszą standardową opłatą. Opłata za przechowywanie srebra, platyny i palladu w formie zarezerwowanych sztab wzrasta do 0,72% rocznie.

Opłaty te są jednak wciąż znacznie niższe niż opłaty za przechowywanie alokowanego złota w bankach, gdzie zwykle wynosi 1,5%. Porównanie z większością funduszy ETF również wypada korzystnie. Tam roczna opłata za prowadzenie inwestycji wynosi zwykle 0,4% w przypadku złota i nie posiadasz wówczas wcale konkretnej sztaby, tylko jesteś beneficjentem funduszu, który posiada pulę sztab. Nie możesz zarejestrować sztaby złota, srebra, platyny czy palladu we własnym imieniu za pośrednictwem funduszu ETF.

Jak zarezerwować sztabę?

Krok 1. Upewnij się, że jesteś zalogowany.Przyciśnij TWOJE KONTO a następnie wybierz opcję ZAREZERWUJ SZTABKĘ w sub-menu.
Krok 2. Jeżeli masz wystarczającą ilość kruszcu, u góry tej strony zobaczysz listę wszystkich sztab, które możesz zarezerwować, poczynając od największej. Jeżeli Twój dostępny kruszec znajduje się w więcej niż jednym skarbcu, otwierające się w dół menu pozwoli Ci zobaczyć, jakie sztaby są dostępne do zarezerwowania w każym z nich. Kliknij REZERWUJ przy sztabie, którą chcesz zarezerwować. Ponieważ wszystkie sztaby w BullionVault są w tym samym standardzie, nie ma znowu między nimi aż tak wielu rzeczy do wyboru, są one do siebie dość podobne. Jeżeli nie wiesz, którą wybrać, wówczas być może powinieneś po prostu wybrać pierwszą, jako że to ona jest największa.
Krok 3. Zobaczysz wszystkie istotne dane dotyczące tej sztaby, jej aktualną wartość i przybliżony koszt jej rezerwacji. Jeżeli decydujesz się tego dokonać, kliknij ZATWIERDŹ.
Krok 4. Wówczas wrócisz do strony ze sztabami zarezerwowanymi przez Ciebie. Właśnie zarezerwowana sztaba pojawi się u dołu. Jeżeli wciąż masz na tyle kruszcu na saldzie, możesz wrócić do kroku 2 i zarezerwować kolejną sztabę.

Jak "uwolnić" sztabę?

Jeżeli pragniesz sprzedać swój metal, nie może on być zarezerwowany. Jeśli jest, będziesz musiał "uwolnić" sztabę, postępując w następujący sposób.

Krok 1. Upewnij się, że jesteś zalogowany.Przyciśnij TWOJE KONTO i kliknij opcję ZAREZERWOWANE SZTABKI w sub-menu.
Krok 2. U dołu strony zobaczysz listę sztab zarezerwowanych imiennie dla Ciebie. Wybierz sztabę, której nie chcesz juz trzymać zarezerwowanej i kliknij UWOLNIJ.
Krok 3. Zobaczysz wszystkie istotne dane tej sztaby. Żeby ją uwolnić, kliknij ZATWIERDŹ.
Krok 4. Wrócisz do strony z listą sztab zarezerwowanych imiennie przez Ciebie. Twój kruszec nie jest już zarezerwowany, możesz więc go sprzedać, kiedy tylko zechcesz.

Mam zarezerwowaną imiennie sztabę - czy mogę odebrać ją ze skarbca?

Jeżeli tego pragniesz, skontaktuj się z nami, by zaaranżować dostawę. Najpierw jednak rozważ związane z tym problemy.