Najczęściej zadawane pytania, ogólne informacje i przewodnik "krok po kroku"

Pięciominutowe szkolenie, jak działa BullionVault

Uczyć się dużo nie trzeba, ponieważ BullionVault jest bardziej niż łatwy w obsłudze.Z reguły wystarczy słuchać własnego instynktu i wszystko powinno działać jak należy.

Poniżej wyjaśniamy podstawowe zasady, do których powinien się stosować użytkownik interfejsu BullionVault.Jeżeli chcesz się nauczyć, jak uzyskiwać lepsze ceny, powinieneś także zajrzeć na naszą stronę z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania.

Składanie zamówienia

Zanim przejdziesz do różnych widoków platformy wymiany, warto najpierw opanować panel zleceń.Zobaczysz, jakie to proste.

Żeby zobaczyć po prawej stronie ekranu panel zleceń, będziesz musiał się zalogować.

Szczegóły zlecenia

Kliknięcia w różne miejsca na ekranie powodują, że panel zleceń wypełnia się szczegółami, starając się dostosować swoje propozycje do Twoich oczekiwań.Wypełnienie zlecenia jest dzięki temu tak proste, że nierzadko jedyne, co musisz zrobić, to przejrzeć uważnie szczegóły, które my generujemy na podstawie Twojego kliknięcia, a następnie dokonać potwierdzenia.

Zatwierdzanie zamówienia

Szczegóły zlecenia będą Ci przedstawione do potwierdzenia.Dopiero po jego dokonaniu Twoje zamówienie zostanie przekazane do systemu do walidacji (sprawdzenia jego poprawności), dopasowania z aktualnie aktywnymi odwrotnymi zleceniami oraz/albo umieszczenia na platformie wymiany.

Jak Ci poszło?

Nie uciekaj jeszcze!Kiedy zatwierdzisz zlecenie, mogą się wydarzyć trzy rzeczy:

  1. Twoje zlecenie może nie przejść walidacji
  2. Twoje zlecenie może zostać całkowicie zrealizowane
  3. Części lub całości Twojego zlecenia nie udało się jeszcze zrealizować i jego niezrealizowana część pozostaje otwarta na platformie wymiany [patrz obok].

Żeby się dowiedzieć, co było Twoim udziałem, musisz przeczytać odowiedź, która się tam pokaże.

Jeżeli nie jesteś pewien, co dokładnie się stało, przejdź do strony historii i sprawdź w otwartych zleceniach.

Asystent panelu zleceń

Asystent oferuje inną metodę wypełniania formularza zleceń.

Pozwala on mianowicie ustawić jedną ze zmiennych w zleceniu, a następnie sugerować Ci możliwości dopasowane do tej zmiennej.

Dla przykładu możesz tam ustawić "wstaw według wartości zlecenia" i ustawić tę wartość na 1 000$.Asystent sprawdzi wówczas rynek i zobaczy, ile i za jaką cenę możesz potencjalnie nabyć teraz za taką sumę.

Przyciśnij "sugeruj", a zobaczysz najbardziej optymalny rezultat jego poszukiwania, jeśli tylko taki jest możliwy.Jeśli sugestia Ci odpowiada, przyciśnij "kontynuuj" - Asystent przerzuci Cię wówczas do formularza zlecenia kupna lub sprzedaży. Formularz będzie już wypełniony w oczekiwaniu, aż przyciśniesz "kupuj/sprzedaj", a potem "zatwierdź".

Podstrony naszego rynku

Oprócz głównej strony Platformy Wymiany, są jeszcze dwa inne widoki dające dostep do tego, co jest oferowane i dostepne na Platformie Wymiany: strony głębokości rynku i spreadu.Możesz się do nich dostać z rozwijającego się u góry strony Platforma Wymiany menu widoków.

Kiedy jesteś zalogowany, na którą z tych podstron byś nie przeszedł, każda będzie po prawej udostępniać panel zleceń.

Ogólnie rzecz ujmując, gdy klikniesz coś na platformie wymiany po lewej stronie ekranu, system wnioskuje na tej podstawie, co chciałbyś zrobić i której oferty szczegółami wypełnić panel po prawej stronie ekranu.Formularz zlecenia możesz więc wypełnić za pośrednictwem jednego czy dwóch kliknięć, co pozwala Ci szybko złapać dobrą okazję, gdy tylko się nadarzy, nie będąc zmuszonym robić w tym celu mnóstwa żmudnych wypełnień.

Gdy wprowadzasz zlecenie, pokazujemy Ci jeszcze raz jego szczegóły.Musisz jeszcze je zatwierdzić i dopiero wówczas zlecenie zostanie skierowane do ewentualnej realizacji.

Platforma wymiany

Żeby się tam dostać, wystarczy przycisnąć KUPUJ.

Platforma wymiany w BullionVault

Na platformie wymiany wszyscy konkurujący użytkownicy oferują Ci swoje ceny.

Pamiętaj, nawet jeśli użytkownikami systemu są często osoby prywatne kupujące i sprzedające należące do nich złoto, to samo to złoto jest w fizycznej formie profesjonalnego złota inwestycyjnego (w standardzie zwanym Good Delivery) i już fizycznie znajduje się w profesjonalnym, wyspecjalizowanym skarbcu. Jego integralność i spełnianie przezeń wymogów właściwych profesjonalnemu złotu inwestycyjnemu jest gwarantowane przez BullionVault, dzięki czemu możesz bezpiecznie dokonywać transakcji z którymkolwiek użytkownikiem.

Ekran zaprojektowany jest w taki sposób, żebyś mógł jednym rzutem oka widzieć najlepsze dostępne obecnie ceny (te na przyciskach), a także, jaką ilość złota (w kilogramach) można teraz nabyć/sprzedać za tę cenę.

Wszystkie ceny są podawane w kilogramach, by łatwiejsze było ich porównywanie. Aktualizują się co kilka sekund. Ilość, jaką widzisz, to maksymalna ilość dostępna za tę cenę.

Możesz kupić/sprzedać tę ilość lub dowolną jej mniejszą część. Jeśli chcesz kupić/sprzedać więcej, musisz zwiększyć w swoim zamówieniu ilość - wówczas część Twojego zlecenia, której nie uda się od razu zrealizować, pojawi się na platformie wymiany jako oferta Twojej ceny skierowana do innych użytkowników, którzy będą pragnęli wykonać transakcję w odwrotnym kierunku. Możesz dokonywać transakcji na złocie w dowolnej z dostępnych walut i w każdej z lokalizacji (wyjątek: jen japoński jest dostępny tylko w jednym ze skarbców).Srebro jest dostępne w niektórych z naszych skarbców. Jeśli więc chciałbyś zainwestować przelane przez siebie do BullionVault dolary w złoto dostępne po najlepszej dla Ciebie cenie w Zurychu, musisz po prostu kliknąć złoty przycisk w linii zatytułowanej "$ Dolary / Zurych", a system załaduje Twoje polecenie w panelu po prawej. Następnie trzeba będzie tylko przycisnąć KUPUJ i ZATWIERDŹ.

Większość użytkowników zainteresowana jest tylko jedną walutą lub jednym skarbcem. Jeśli tak jest i w Twoim przypadku, ustawienie filtra walut ułatwi Ci śledzenie i porównywanie cen według Twojego wyboru.

Więcej o zielonych i złotych cegiełkach

System sprawdza, czy masz wystarczającą ilość dostępnych środków, by móc skutecznie złożyć takie zlecenie.Tak więc, gdy Ty kupujesz od kogoś innego, ten ktoś również jest już przez BullionVault sprawdzony, że ma wystarczającą ilość złota, by natychmiast przekazać Tobie jego własność w momencie transakcji.(Ty z kolei musisz mieć dość pieniędzy!)

Ponieważ rozdajemy na powitanie pewną drobną ilość kruszcu, bywa, że najlepsze ceny oferowane są w związku z bardzo niewielkimi ilościami - bez znaczenia dla poważniejszych użytkowników.Jeżeli tak uważasz, po prostu ustaw "Min. rozmiar zamówienia" na co najmniej 0.01 (chodzi o kilogramy) i przyciśnij Pokaż, by przefiltrować to, co wyrabiają użytkownicy, którzy dopiero uczą się na pierwszych gramach.

Głębokość rynku

Żeby się tam dostać, przyciśnij KUPUJ, a następnie z rozwijającego się w dół menu wybierz Głębokość rynku.

To graficzne przedstawienie zleceń pokazuje Ci, ile złota możesz kupić po różnych cenach.

Podstrona głębokości rynku

Rynek jest tym głębszy, im więcej możesz na nim kupić lub sprzedać złota.Im dłuższe są żółte paski, tym więcej jest dostępnego tam i gotowego na sprzedaż złota.Im dłuższe paski zielone - tym więcej tam gotówki oczekującej na wymianę na złoto.

Najbardziej konkurencyjne ceny są zwykle oferowane na bardzo ograniczone ilości złota; są to te ceny widoczne najbliżej szarego paska na środku ekranu.Im warunki są korzystniejsze dla drugiej strony, tym większe są oferowane ilości.Innymi słowy: jeśli zgodzisz się zapłacić trochę więcej, więcej dostaniesz złota, a jeśli zaakceptujesz trochę niższą cenę, więcej sprzedasz.

Zwróć szczególną uwagę na kumulatywną i logarytmiczną skalę tego wykresu.

  • Skala kumulatywna oznacza, że każda kolejna cena coraz dalej od szarego paska pośrodku zawiera w sobie każdą ofertę na lepszych warunkach (tańszą w części żółtej, droższą w części zielonej).
  • Skala logarytmiczna oznacza, że każda dodatkowa wartość na skali horyzontalnej podnosi głębokość rynku 10 razy. Dzięki temu ekran może pokazywać wielkości od kilku gramów do 100 kilogramów.

Ten widok może być użytecznym wskaźnikiem prawdopodobnych zmian cen.Cena aktualna to cena, którą możesz uzyskać właśnie teraz, ale jeśli na tym obrazie dominuje kolor żółty, oznacza to, że oferowane jest bardzo dużo złota, a znacznie mniej pieniędzy.Rynek jest zalany złotem po obecnej cenie. Jest więc prawdopodobne, że to, co zielone, czyli pieniądze, wyczerpie się szybciej niż złoto, a w konsekwencji ceny spadną.I odwrotnie: jeśli na wykresie dominuje kolor zielony, oznacza to, że rynek zalany jest pieniędzmi - wskazówka, że ceny mogą pójść do góry.

Jeśli klikniesz na odpowiedni poziomy pas, panel szczegółów zlecenia po prawej stronie ekranu wypełni się szczegółami, oferując cenę wystarczająco wysoką, byś mógł kupić tę ilość złota, bądź też wystarczająco niską, byś mógł ją sprzedać.

Spread

Żeby się tam dostać, przyciśnij KUPUJ, a następnie z rozwijającego się w dół menu wybierz Spread.

Więcej o tym, czym jest "spread"

Podstrona< spreadu

Ta podstrona oferuje Ci proste graficzne przedstawienie cen złota w danej walucie w różnych lokalizacjach.Im silniejsza konkurencja w danej lokalizacji, tym węższa jest szczelina pomiędzy ofertami kupna i sprzedaży złota.

By kupić najtańsze dostępne obecnie złoto, kliknij kliknij wysunięty najbardziej w lewo (a więc pokazujący najniższą cenę) żółty pasek. By uzyskać najwyższą cenę sprzedaży, kliknij najdalej wysunięty w prawo zielony pasek.

Klikając ten pasek, panel po prawej stronie wypełni się odpowiednimi danymi, zgodnymi z najlepszą dostępną okazją.Nie jest więc zdumiewające, że gdy biała szczelina się zawęża, może się zacząć prawdziwy wyścig kliknięć o najlepszy deal.

Nie zapominaj, że możesz kupić złoto w każdej lokalizacji, ale sprzedać je możesz tylko w tym samym miejscu, w którym je już kupiłeś i masz dostępne.Podobnie jest z walutami - możesz sprzedać złoto za każdą z trzech walut, które są udostępnione w BullionVault, ale kupić możesz tylko za tę walutę, którą masz dostępną na koncie. Nie martw się jednak na zapas - jeśli klikniesz na cokolwiek, na co byś nie miał pokrycia w dostępnych na Twoim koncie środkach (pieniądzach czy złocie), system po prostu to odrzuci, unikając wyrządzenia komukolwiek szkody.

Kliknij tutaj, by zobaczyć inne podstrony swojego konta, takie jak Twoje saldo, otwarte zlecenia czy ustawienia konta