Dostępne i zarezerwowane środki finansowe

Dostępne pieniądze

Twoje całkowite saldo w którejkolwiek walucie składa się z salda dostępnego i salda zarezerwowanego. 

Saldo dostępne to wszystkie znajdujące się na koncie środki walutowe, które są wolne, tzn. nie są zarezerwowane (i) ani na zlecenie zakupu przez Platformę Wymiany, (ii) ani na oczekujące polecenie wypłaty środków, (iii) ani na transakcję w stanie oczekiwania na rozliczenie, co może mieć miejsce w przypadku zleceń po Londyńskiej Cenie Dnia. Możesz złożyć zlecenie zakupu metalu za dostępne środki lub polecenia wypłaty dostępnych środków z powrotem na Twoje konto w banku.

Zarezerwowane pieniądze

Twoje zarezerwowane saldo to środki finansowe zarezerwowane celem pokrycia otwartych zleceń zakupu lub uregulowania transakcji oczekujących na rozliczenie, bądź też oczekujących wypłat środków.

Kiedy umieścisz zlecenie zakupu na Platformie Wymiany, Twoje saldo środków dostępnych zmniejszy się, ponieważ zostanie prztransferowane na saldo środków zarezerwowanych - pozostanie tam do momentu, kiedy zlecenie zostanie zrealizowane lub anulowane.

Jeżeli masz na koncie otwarte zlecenia, zarezerwowane środki możesz uczynić na powrót dostępnymi, anulując te otwarte zlecenia.

Dostępne i zarezerwowane salda kruszcu

Na swoim koncie posiadasz również dostępne i zarezerwowane salda złota i srebra. Twój dostępny kruszec to ilości złota i srebra, które nie są zarezerwowane na poczet jakiegokolwiek otwartego zlecenia sprzedaży oczekującego na realizację na Platformie Wymiany, ani sprzedaży oczekującej na rozliczenie, lub też ilość ta stanowi sztabę zarezerwowaną w Twoim imieniu.  Możesz złożyć zlecenie sprzedaży swojej dostępnej ilości złota lub srebra. 

Swoje zarezerwowane saldo w złocie lub srebrze (lub jego część) możesz uczynić na powrót dostępnym, anulując aktywne zlecenia sprzedaży złożone na Platformie Wymiany.

Saldo całkowite

Zarówno w przypadku sald walutowych, jak i tych w kruszcu, Twoje całkowite salda pozostają nienaruszone przez zlecenia, które nie zostały jeszcze zrealizowane. Sumy, które są dostępne, zarezerwowane lub oczekują na rozliczenie, wszystkie razem składają sie na Twoje saldo całkowite.


© BullionVault Ltd .