Najczęściej zadawane pytania, ogólne informacje i przewodnik "krok po kroku"

Widżety z cenami

Oferowany przez BullionVault widżet (widget) z cenami na żywo pokazuje aktualne ceny kupna i sprzedaży złota w naszym skarbcu w Zurychu. To Ty wybierasz, w jakiej walucie, w jakich jednostkach masy (uncje lub kilogramy) i który metal pokazywany jest domyślnie na widgetcie na twojej stronie internetowej. Twoi użytkownicy i czytelnicy będą mogli wybrać inne opcje. Twój identyfikator pozwalający Ci uzyskiwać prowizje od polecania BullionVault nowym klientom może być oddany do kodu widgetów.

Możesz wybrać jeden z czterech rozmiarów widżetów:

  • 728x90
  • 250x250
  • 120x240
  • 160x600

Może Cię też zainteresować możliwość wbudowania wykresu cen złota, srebra, platyny i palladu BullionVault w Twoją stronę internetową. Podobnie jak widgety, można go na różne sposoby dostosować i zawrzeć w nim kod identyfikujący Cię jako tego, którego strona poleciła nas innym. BullionVault podejmuje wszelkie wysiłki, by za pośrednictwem tych usług dostarczać jak najrzetelniejszych i możliwie aktualnych danych, nie może jednak udzielić gwarancji niezawodności informacji o zmianach cen.

Poniższe informacje wyjaśniają, jak dodać widżeta do Twojej strony internetowej oraz wymieniają wszystkie możliwe opcje konfiguracyjne, które mogą być użyte, by dostosować widżet. Jeżeli masz jakiekolwiek problemy z widżetem, skontaktuj się z nami pod adresem referrals@BullionVault.com.

Ładowanie widżetu cen na żywo

Biblioteka widżetu napisana jest w javascript i znajduje się na serwerze BullionVault. Nie ma potrzeby ściągnięcia biblioteki na jakikolwiek inny serwer. Musisz tylko dodać następujący tag do elementu head strony, w którą chcesz wbudować (zaembedować) widżet cenowy.

			
				<!doctype html>
				<head>
					<script src="https://zloto.bullionvault.pl/banners/live_price_widget.js?v=1"></script>
				</head>
			
		

Wyświetlanie widżetu cenowego

Widżet cen na żywo jest dodawany przez wywoływanie konstruktora LivePriceWidget dwoma argumentami. Pierwszy argument jest obiektem zawierającym opcje konfiguracji. Wszystkie dostępne opcje są dostępne poniżej. Drugim argumentem jest identyfikator elementu DOM, w który widżet powinien embedować. To może być DIV lub inny element bloku.

			
				<div id="bannerContainer"></div>

				<script>
					var options = {bullion: 'gold'};
					new BullionVaultPriceWidget('bannerContainer', options);
				</script>
			
		

Widżet cen na żywo - opcje inicjalizacji

referrerID Twoim referrerID będzie Twój login (username) BullionVault username. To znaczy, że jeśli Twój login BullionVault to JOHNSMITH101, właśnie to powinieneś wprowadzić jako swój referrerID.
Akceptowane wartości: Twój login BullionVault, np. 'MYUSERNAME'
size Wybierz, który rozmiar bannera załadować.
Akceptowane wartości: '728x90', '250x250', '120x240', '160x600'
bullion Wybierz metal, który ma się pokazywać.
Akceptowane wartości: 'gold', 'silver'
currency Wybierz walutę, która powinna się wyświetlać.
Akceptowane wartości: 'USD', 'GBP', 'EUR'
weightUnit Wybierz jednostkę masy, dla której mają być wyświetlane ceny - w kilogramach lub uncjach trojańskich. Akceptowane wartości: 'KG', 'TOZ'

Przykład użycia

			
				<html>
					<head>
						<script src="https://zloto.bullionvault.pl/banners/live_price_widget.js"></script>
					</head>

					<body>

					<div id="banner1"></div>

					<script>
						var options = {
							referrerID: "JOHNSMITH101",
							size: "250x250",
							bullion: "gold",
							currency: "EUR",
							weightUnit: "TOZ"
						};
						new BullionVaultPriceWidget('banner1', options);
					</script>

					</body>
				</html>