Najczęściej zadawane pytania, ogólne informacje i przewodnik "krok po kroku"

Jak wbudować wykres BullionVault w Twoją stronę internetową

Ta strona wyjaśnia, jak wbudować (zaembedować) przedstawiający ewolucję cen złota i srebra wykres BullionVault w Twoją stronę internetową, podając opcje, jakich można użyć, by dostosować wykres do nowego otoczenia, w którym zagości. Może Cię także zainteresować możliwość umieszczenia na stronie czy blogu widżetów BullionVault z aktualizowanymi na żywo cenami złota i srebra. BullionVault podejmuje wszelkie wysiłki, by za pośrednictwem tych usług dostarczać jak najrzetelniejszych i możliwie aktualnych danych, nie może jednak udzielić gwarancji niezawodności informacji o zmianach cen.

Pobieranie bibilioteki wykresu

Biblioteka wykresu napisana jest w javascript i znajduje się na serwerze BullionVault. Nie ma potrzeby downloadowania biblioteki na jakikolwiek inny serwer. Wystarczy tylko dodać poniższy kod do elementu head strony, w którą chcesz wbudować wykres.

			
				<!doctype html>
				<head>
					<script type="text/javascript" src="https://www.bullionvault.com/chart/bullionvaultchart.js?v=1"></script>
				</head>
			
		

Tworzenie instancji wykresu

Wykres dodawany jest przez wywoływanie konstruktora BullionVaultChart dwoma argumentami. Pierwszym argumentem jest tablica asocjacyjna z opcjami konfiguracji. Wszystkie dostępne opcje wymienione są poniżej. Drugim argumentem jest ID elementu DOM, w który wykres powinien być zaembedowany. Może to być DIV lub inny elment bloku.

			
				<div id="chartContainer" style="height: 300px; width: 500px;"></div>

				<script type="text/javascript" >
					var options = {bullion: 'gold'};
					var chartBV = new BullionVaultChart(options, 'chartContainer');
				</script>
			
		

Opcje inicjalizacji wykresu

bullion Wybiera typ metalu do wyświetlenia. Pamiętaj, że jeżeli przyciski do zmiany kruszcu są wyświetlone w panel przycisków (switchBullion), ustawienia użytkownika przechowywane w ciasteczkach mają pierwszeństwo przed tą opcją. Akceptowane wartości: 'złoto', 'srebro', 'platyna', 'pallad'.
currency Wybiera walutę, która będzie wyświetlana. Pamiętaj, że jeżeli w panelu przycisków wyświetlone jest rozwijające się menu (switchCurrency), ustawienia użytkownika przechowywane w ciasteczkach mają pierwszeństwo przed tą opcją. Akceptowane wartości: 'USD', 'GBP', 'EUR', 'JPY', 'AUD', 'CAD', 'CHF'
timeframe Wybiera przeznaczoną do wyświetlenia ramę czasową - od 10 minut do 20 lat. Pamiętaj, że jeśli przycisk do wyboru ramy czasowej znajduje się w panelu przycisków (switchTimeframe), ustawienia użytkownika przechowywane na ciasteczkach mają pierwszeństwo przed tą opcją. Akceptowane wartości: '10m', '1h', '6h', '1d', '1w', '1m', '1q', '1y', '5y', '20y'
chartType Oznacza typ serii wykresu. Możliwe typy to liniowy i High-Low-Close (cena najwyższa, najniższa i zamknięcia danego odcinka czasu). Pamiętaj, że jeżeli rozwijająca się lista wyboru typu wykresu jest oferowana w panelu przycisków (switchChartType), ustawienia użytkownika przechowywane na ciasteczkach mają pierwszeństwo przed tą opcją. Akceptowane wartości: 'line' 'hlc'
miniChartMode Przestawia wykres do trybu “Minichart“, który podtrzymuje jego funkcjonowanie w bardzo niewielkich rozmiarach, ale pozbawiony jest niektórych elementów. Ten tryb jest doskonały do embedowania w bocznej kolumnie stron internetowych. Akceptowane wartości: true, false
miniChartModeAxis Określa, jaka oś y powinna być wyświetlona w miniChartMode. Akceptowane wartości: 'kg', 'oz', 'both'
referrerID Jeżeli uczestniczysz w naszym programie referencyjnym, użyj tego parametru, by otrzymywać udział w prowizjach nowych klientów, którzy znaleźli nas dzięki linkowi pod wykresem na Twojej stronie. Akceptowane wartości: Twój login (username) BullionVault, np. 'MÓJLOGIN'
containerDefinedSize Kontroluje czy rozmiar wykresu powinien dostosowywać się do swojego elementu dominującego (zawierającego go div) lub czy do okna (lub iframe), dostosowując swój rozmiar samoczynnie. Akceptowane wartości: true, false
displayLatestPriceLine Pokaż / ukryj linię wskazującą najnowszą cenę i moment ostatniej aktualizacji. Akceptowane wartości: true, false
switchBullion Pokaż / ukryj przyciski do przełączania metalu. Akceptowane wartości: true, false
switchCurrency Pokaż / ukryj rozwijającą się listę umożliwiającą wybór waluty. Akceptowane wartości: true, false
switchTimeframe Pokaż / ukryj przycisk umożliwiający wybór ramy czasowej. Akceptowane wartości: true, false
switchChartType Pokaż / ukryj listę wyboru typu wykresu. Akceptowane wartości: true, false
exportButton Pokaż / ukryj przycisk eksportowania, który umożliwia użytkownikowi pobranie danych wykresu jako pliku CSV. Akceptowane wartości: true, false

Uwagi o opcjach

  • Przyciski, które akceptują cytowane wartości, są wrażliwe na małe i duże litery.
  • Twój referrerID to login (username) BullionVault; Jeżeli np. Twój login to JANKOWALSKI101, to własnie powinieneś wprowadzić jako Twój referrerID.
  • Przełącznik MiniChartModeAxis jest brany pod uwage tylko wtedy, gdy miniChartMode jest: true.
  • Przełączniki elmentów kontrolnych (takie jak switchBullion, switchCurrency, switchTimeframe, switchChartType and export) nie są brane pod uwagę, jeżeli wykres jest w miniChartMode. Wszystkie elementy kontrole są w tym trybie nieaktywne.

Przykłady użytkowania

Wariant 1: Normalny wykres ustawiony na cenę złota w dolarach w kilogramach i uncjach ramie czasowej jednego tygodnia w trybie liniowym, o rozmiarach 660x400px ze wszystkimi elementami kontrolnymi uaktywnionymi.

			
				<html>
				<head>
					<script type="text/javascript" src="https://zloto.bullionvault.pl/chart/bullionvaultchart.js" ></script>
					<script type="text/javascript" >
						var options = {
							bullion: 'gold',
							currency: 'USD',
							timeframe: '1w',
							chartType: 'line',
							miniChartModeAxis : 'oz',
							referrerID: 'MYUSERNAME',
							containerDefinedSize: true,
							miniChartMode: false,
							displayLatestPriceLine: true,
							switchBullion: true,
							switchCurrency: true,
							switchTimeframe: true,
							switchChartType: true,
							exportButton: true
						};
						var chartBV = new BullionVaultChart(options, 'embed');
					</script>
				</head>
				<body>
				<div id="embed" style="height: 400px; width: 660px; "></div>
				</body>
				</html>
			
		

Wykres, który z tego wynika, jest poniżej:

chart image

Wariant 2: Zaembedowany miniwykres ustawiony na cenę złota w funtach szterlingach za uncję w ramach czasowych jednego dnia, o rozmiarach 170x105px.

			
				<html>
				<head>
					<script type="text/javascript" src="https://zloto.bullionvault.pl/chart/bullionvaultchart.js" ></script>
					<script type="text/javascript" >
						var options = {
							bullion: 'gold',
							currency: 'GBP',
							timeframe: '1d',
							chartType: 'line',
							miniChartModeAxis : 'oz',
							referrerID: 'MYUSERNAME',
							containerDefinedSize: true,
							miniChartMode: true,
							displayLatestPriceLine: true,
							switchBullion: true,
							switchCurrency: true,
							switchTimeframe: true,
							switchChartType: false,
							exportButton: true
						};
						var chartBV = new BullionVaultChart(options, 'embed');
					</script>
				</head>
				<body>
				<div id="embed" style="height: 105px; width: 170px; "></div>
				</body>
				</html>
			
		

Wynikający z niego wykres znajduje się poniżej:

chart image