Najczęściej zadawane pytania, ogólne informacje i przewodnik "krok po kroku"

Skarbiec w Zurychu

Gdzie znajduje się moje złoto i srebro?

Skarbiec w Zurychu, z którego korzystamy na potrzeby przechowywania złota w Szwajcarii, jest prowadzony przez firmę Loomis International. Srebro natomiast przechowujemy w Zurychu w skarbcu prowadzonym przez Loomis International.Tylko pracownicy operatorów skarbców mają fizyczny kontakt ze złotem BullionVault.

Specjalnie wydzielona część skarbca Loomis International w Zurychu jest zarezerwowana wyłącznie dla klientów BullionVault.Tam znajduje się Twoje złoto.

Podobnie dla klientów BullionVault zarezerwowana jest specjalnie wydzielona część skarbca Loomis International w Zurychu. Tam znajduje się Twoje srebro.

Skarbce w Zurychu funkcjonują pod jurysdykcją szwajcarską.

W jakiej formie przechowywane jest w Zurychu moje złoto?

Szwajcasrki skarbiec w Zurychu przechowuje głównie sztaby o masie 400 uncji trojańskich (12,4kg). Jest to londyński standard zwany "Good Delivery". Minimalna czystość tych sztab wynosi 99,5%.Twoje saldo z złocie na koncie w BullionVault liczone jest jedynie w złocie o 100% czystości. W masie, którą widzisz na saldzie swojego konta, nie ma nieczystości. Masę tę wylicza się, mnożąc masę brutto sztaby przez procentową próbę jej czystości.

Sztaby te to postać złota akceptowana przez profesjonalny szwajcarski rynek złota.

W jakiej formie przechowywane jest w Zurychu moje srebro?

Przechowywane w Zurychu srebro ma postać sztab w standardzie London Good Delivery, o masie 1000 uncji (31,1 kg) każda. Ich potwierdzona przez probierców czystość musi wynosić co najmniej 99,9%. W zgodzie z przyjętą na profesjonalnym rynku kruszców praktyką, jednostki, w których BullionVault rozlicza ilości srebra wyrażone są w masie brutto (nie w masie srebra czystego). W BullionVault księgowane są one w kilogramach i gramach.

Są to sztaby oficjalnie akceptowane na szwajcarskim rynku kruszców.

Co szczególnego charakteryzuje skarbiec w Zurychu?

Głównym czynnikiem przyciągającym do Zurychu jest po prostu to, że leży on w Szwajcarii. Szwajcarzy cieszą się zasłużoną reputacją najkonsekwentniejszych obrońców prawa własności, również w odniesieniu do cudzoziemców. Ich gospodarka w znacznym stopniu zbudowana została na tej reputacji.

  • Mają najbardziej na świecie zaawansowany system bankowy dla klientów prywatnych.
  • W rezultacie zysków generowanych przez ich sektor usług finansowych, Szwajcarzy mają najwyższy na świecie standard życia.
  • To z kolei owocuje jednym z najbardziej stabilnych politycznie środowisk w skali globu.

Szwajcarskie koszty dostawy złota do skarbca są nieco wyższe niż w innych lokalizacjach, w konsekwencji czego cena złota w szwajcarskim skarbcu BullionVault również ma tendencję do przewyższania odrobinę cen w pozostałych dwóch skarbcach.

Wielu ludzi chciałoby przechowywać swój majątek w Szwajcarii, ale próg wymagany, by móc skorzystać ze szwajcarskiego systemu private banking okazuje się dla nich za wysoki.Bardzo często minimalna suma pozwalająca otworzyć prywatny rachunek bankowy to dla cudzoziemca 500 000$ a koszty obsługi zaczynają się nierzadko od tysięcy dolarów rocznie.

BullionVault obniża jedno i drugie: próg minimum i roczny koszt.Z opłatami za przechowywanie w wysokości zaledwie 0,12% rocznie w odniesieniu do złota i 0,48% rocznie w przypadku srebra, przy minimum wynoszącym odpowiednio jedynie 48$ i 96$ rocznie, możesz w szwajcarskim skarbcu przechowywać w złocie sumy zaczynające się nawet od kilku tysięcy dolarów.

Błędne przekonania na temat Szwajcarii

Anonimowe konta numerowane

Nie ma w szwajcarskich bankach czegoś takiego jak anonimowe konta identyfikowane tylko numerami.Wszystkie szwajcarskie konta bankowe są przypisane do klienta o znanej bankowi tożsamości, nawet jeśli niektóre banki są w tym względzie na tyle delikatne, że zapisy w bankowym systemie księgowym ukrywają nazwisko zakodowane pod szeregiem cyfr, który jest powiązany z przechowywanym dyskretnie tylko w jednym bezpiecznym miejscu w całym systemie zapisem zawierającym szczegóły tożsamości klienta.Ma to na celu ochronę tożsamości klienta tak, by nie znało jej nawet więcej pracowników banku - nigdy jednak nie jest tak, że nikt jej nie zna.BullionVault nie prowadzi numerowanych anonimowych kont w złocie.Wszystkie nasze konta muszą być otwarte w oparciu o zweryfikowaną tożsamość prawdziwych osób lub organizacji.

Krytyka polityki neutralności

Stopień ochrony własności należącej do cudzoziemców od czasu do czasu sprowadza na Szwajcarię problemy.W szczególności do dzisiaj Szwajcaria ma problemy z powodu przechowywania pieniędzy i złota nazistowskich Niemiec.Utrzymywanie pozycji ścisłej neutralności nie jest łatwe i - wiedza, którą mamy teraz po fakcie - sprawiło, że Szwajcaria może się wydawać tolerancyjna dla "brudnych" klientów. Niemniej jednak, wielu potomków ofiar nazizmu także przechowuje dzisiaj swoje pieniądze czy złoto w Szwajcarii, by chronić się na ewentualność przyszłych prześladowań.

Stuprocentowa tajemnica bankowa

Nie istnieje 100% gwarancji tajemnicy bankowej w Szwajcarii.W następstwie nacisków ze strony sąsiadów Szwajcarii a także światowych organizacji finansowych, Szwajcarzy zgodzili się na uchylenie nieco zasłony tajemnicy bankowej w przypadkach, w których klient jest podejrzany o udział w poważnym przestępstwie - np. gdy pieniądze mogą pochodzić z terroryzmu, handlu narkotykami, przestępczości zorganizowanej.

Szwajcarzy muszą stąpać bardzo uważnie, jeśli chodzi o ochronę ich zagranicznego klienta.Z jednej strony muszą uważać, żeby nie wywoływać konfliktów z krajami sąsiednimi i partnerami handlowymi z powodu ukrywania pieniędzy kryminalistów.Nie leży w szwajcarskim interesie ani przyciąganie pieniędzy pochodzących z przestępczości, ani od tyranów, nie leży w nim także krytyka ze strony cywilizowanego świata, którą by to za sobą pociągało.Z tego tez względu Szwajcarzy, jeśli tylko dowiedzą się, że klient jest kimś takim, odrzucają go (i BullionVault robi to samo).

Z drugiej strony Szwajcarzy odmawiają uznawania kwestii skarbowych za poważne przestępstwa.W tym sensie mają rację, że istnieje długa tradycja rządów podnoszących nagle podatki tak, że obracających w kryminalistów wszystkich swoich obywateli posiadających oszczędności.Szwajcarzy uważają ochronę takich oszczędności jako mającą moralną pierwszeństwo przed działaniami takich rządów.Uważają to za swój wkład w obronę wolności osobistych.