Najczęściej zadawane pytania, ogólne informacje i przewodnik "krok po kroku"

Skarbiec w Londynie

Gdzie jest moje złoto?

Nasze brytyjskie skarbce złota, srebra i platyny w Londynie są dla nas prowadzony przez Loomis International, jedno z wiodących na świecie przedsiębiorstw prowadzących profesjonalne skarbce przechowujące metale szlachetne. Natomiats pallad przez Malca Amit oraz Brinks. Metale BullionVault znajduje się tylko i wyłącznie w rękach pracowników operatora skarbca.

W skarbcu Loomis International w Londynie znajduje się część wydzielona wyłącznie dla klientów BullionVault.Twoje metale spoczywają właśnie tam.

Skarbce w Londynie działają pod brytyjską jurysdykcją.Pallad znajduje się właśnie tam

Jaką formę ma moje złoto w Londynie?

Skarbiec brytyjski, znajdujący się w Londynie, przechowuje jedynie sztaby o masie 400 uncji trojańskich w standardzie określanym jako London Good Delivery.Ich czystość wynosi minimum 99,5%.Twoje saldo w złocie na koncie w BullionVault liczone jest tylko w 100% czystym złocie wchodzącym w skład tych sztab, zanieczyszczenia nie są wliczane do masy. Oblicza się to mnożąc masę brutto przez próbę czystości.

Te sztaby są formą profesjonalnego złota inwestycyjnego uznawaną przez London Bullion Market Association [LBMA].Londyński rynek złota jest jednym z trzech największych na świecie i najlepsze ceny złota są dostępne właśnie członkom tej organizacji.Tylko sztabki z określonych rafinerii przechowywane w ściśle określony sposób - w formie uznawanych sztab w akredytowanych skarbcach - są kwalifikowane bez potrzeby dodatkowej akceptacji i ekstra kosztów.[Zobacz więcej na temat łańcucha integralności]

Jaką formę ma moje srebro w Londynie?

Skarbiec w Londynie przechowuje sztaby w standardzie London Good Delivery, których masa wynosi 1000 uncji (31,1 kg). Ich zweryfikowana czystość wynosi co najmniej 99,9%. W zgodzie z przyjętą na rynkach kruszcu praktyką, jednostkami rozliczeniowymi srebra w BullionVault jest masa brutto, a więc nie wyłączająca zanieczyszczeń. Ilości srebra określamy w kilogramach i gramach.

Sztaby te stanowią formę akceptowaną przez członków London Bullion Market Association [LBMA].

What form does my palladium take in London?

Skarbce w Londynie przechowują 1-6kilogramowe sztaby Good Delivery palladu.Mają one 99.95% czystości metalu. Zgodnie ze standardową praktyką rynku kruszców, jednostki rozliczeniowe platyny w BullionVault wyrażone są w masie brutto, a nie w masie czystej. Są one denominowane w kilogramach i gramach.

Te sztaby są akceptowalną formą London Platinum and Palladium Markets [LPPM].

Co szczególnego charakteryzuje skarbiec w Londynie?

Londyn jest ważny ze względu na rozmiary tutejszego rynku złota. Jest to rezulatat historycznego zbiegu okoliczności: 100 lat temu, w okresie, kiedy odkrywano większość istniejących złóż złota, Londyn był dostarczycielem kapitału do kopalni złota wszędzie na świecie, a większość złóż znajdowała się pod panowaniem brytyjskim.

Londyn pozostaje jednym z głównych światowych rynków finansowych, będąc globalnym ośrodkiem wymiany walut, i (ze względu na różnice czasowe) swego rodzaju naturalnym pomostem między USA a Dalekim Wschodem.

Ze względu na rozmiary swojego rynku Londyn zwykle oferuje najbardziej konkurencyjne ceny kruszcu na świecie. Na całym też świecie złoto i srebro sprzedawane i kupowane są "loco London", co oznacza, że sprzedawca - nawet w Nowym Jorku - najbardziej konkurencyjną cenę uzyska najprawdopodobniej od kupującego, który odbierze złoto w akredytowanym skarbcu w Londynie.

Kupującemu, którego interesuje jurysdykcja brytyjska - od dwustu lat dowodząca swojej wiarygodności - Londyn oferuje stabilne miejsce przechowywania i niezmiennie atrakcyjne ceny.BullionVault musi nawet w istocie nierzadko płacić swoim dostawcom premium (dopłatę) za dostarczenie go gdzie indziej niż do Londynu, co zwykle skutkuje tym, że złoto w innych lokalizacjach jest odrobinę wyższe.

Skarbiec BullionVault znajdujący się w Londynie daje osobom prywatnym możliwość bezpośredniego dokonywania z innymi klientami transakcji, których przedmiotem jest najlepszy rynkowo kruszec złoty na świecie.Biorąc pod uwagę spread, prowizje i stawki za przechowywanie, koszt transakcyjny zaczyna się w dość dużej odległości od cen oferowanych przez porównywalne serwisy detaliczne i nawet nie tak znowu duże sumy pieniędzy pozwalają zejść nawet do poziomu prowizji 0,05%, co dla transakcji wartej 10 000$ wynosi zaledwie 5$.

Jeśli chodzi o spread możesz raczej zarobić go, niż być zmuszonym do jego opłacenia, dlatego też możesz wkrótce przebić koszty obrotu futures na złoto - i to nie wystawiając się na ryzyko kredytowe właściciela złota czy srebra w mechanizmach płatności.Masz więc nie tylko wyjątkowe bezpieczeństwo i konkurencyjne obcięcie kosztów, ale także najniższy koszt całej drogi inwestycyjnej w alokowanym złocie i srebrze.