Najczęściej zadawane pytania, ogólne informacje i przewodnik "krok po kroku"

Warunki stosowania API w BullionVault

Interfejs XML udostępniany jest do użytku samodzielnego, bez gwarancji ani wsparcia z naszej strony. BullionVault używa tego samego interfejsu, wobec czego ma oczywisty interes w jego dokładności i stabilności, jendakże jego dokładności ani stabilności nie gwarantuje.

Używając XML API, przyjmujesz do wiadomości związane z tym ryzyko, włącznie z ryzykiem strat finansowych z jakiegokolwiek powodu.

Jeżeli tworzysz aplikację lub interfejs z przeznaczeniem dla osób trzecich, wówczas:

(i) Jeśli w nazwie aplikacji używasz nazwy BullionVault lub skrótu BV, muszą one być poprzedzone słowem Unofficial/Nieoficjalne (np. Unofficial BVClient Pro).

(ii) Opis aplikacji musi zawierać w sobie passus: "Ta aplikacja nie jest wspierana ani w żaden sposób związana z BullionVault".

(iii) Strona logowania musi w widocznym miejscu mówić: "Ta aplikacja nie jest wspierana ani w żaden sposób związana z BullionVault".

Jeśli tworzysz automatyczny system tradingowy, wówczas:

  • masz obowiązek ograniczyć zlecenia składane przez Twojego bota do cen składanych w wielokrotnościach liczby 10 (euro, dolarów, funtów lub jenów japońskich na kilogram -- w zależności od tego, jaką walutą się posługujesz).

We wszystkich przypadkach:

  • masz obowiązek pobierać informacje z systemu w rozsądnych granicach - nie częściej niż raz na 4 sekundy.

BullionVault zastrzega sobie prawo do obciążenia kosztami lub zawieszenia kont użytkowników, którzy:

  • pochłaniają nadmierne zasoby systemu
  • bądź też stosują praktyki transakcyjne, które są nieuczciwe wobec innych użytkowników BullionVault.

BullionVault zastrzega sobie prawo zmiany niniejszych warunków w przyszłości.