Przewodnik

Inwestowanie w złoto

Sztaba złota i złote monety

Chcesz kupić złoto? Jeśli tak, to sugerujemy, byś zaczął od tej lektury, by zorientować się trochę, jak funkcjonuje rynek złota.

Oszczędzisz pieniądze, bo pomoże Ci to uniknąć niepotrzebnego przepłacania o 10%, bo o tyle więcej ponad podstawową wartość złota musisz zapłacić za złote monety. Nie musisz popełniać tego błędu.

W jasny sposób pokażemy Ci, jak kupić złoto w najbardziej godnej zaufania postaci, jaka istnieje na świecie, i w najbezpieczniejszy, najprostszy sposób.

Złoto jako inwestycja#

Jeśli wciąż zastanawiasz się nad inwestowaniem w złoto, masz wątpliwości, usiłujesz znaleźć rozsądne odpowiedzi na związane z tym sposob em inwestowania pytania, polecamy ten artykuł.

Rynek złota inwestycyjnego#

Rynek złota inwestycyjnego wzrósl na całym świecie dramatycznie w ciągu ostatnich zaledwie pięciu lat. Jednak w porównaniu z sumą rynków aktywów finansowych, jest to wciąż jedynie bardzo niewielka ich proporcja.

Jest kilka głównych czynników, które stymulują dzisiaj inwestowanie w złoto tak przez fundusze inwestycyjne, jak i przez inwestorów prywatnych.

Popyt na złoto ze strony nowych rynków inwestycyjnych#

Sprzedaż złotej biżuterii na przestrzeni całej Azji szybuje w górę, bo wraz ze wzrostem tamtejszych gospodarek rośnie skala dokonywanych przez mieszkańców tego kontynentu prywatnych inwestycji. W Chinach popyt inwestycyjny na złoto wzrósł tylko w 2007 o 20%, podczas gdy konsumenci w Indiach nabyli aż 900 ton żółtego metalu - grubo ponad jedną piątą całego światowego rynku złota.

Nabywcy złota w Azji mają tendencję do traktowania swojej biżuterii jako formy inwestowania w złoto, dlatego najpopularniejszą formą złotej biżuterii są w Azji ciężkie łańcuchy i bransolety, w żargonie branżowym określane mianem biżuterii inwestycyjnej.

Wydobycie złota niezdolne zaspokoić na bieżąco popytu#

Na całym swiecie przedsiębiorstwa wydobywające złoto nie nadążały na bieżąco z zaspokajaniem popytu ze strony nabywców biżuterii i złota inwestycyjnego, co bardzo długo podnosiło ceny złota.

Republika Południowej Afryki jest od dziesięcioleci największym na świecie wydobywcą złota, jednak od 1998 jej wydobycie spadło o połowę. Nowe kopalnie w Chinach i Rosji, choć rosnące, nie zdołały wypełnić luki.

Według agencji konsultingowej „Virtual Metals” całkowite światowe wydobycie złota spadło od roku 2003 o 4%. Ich analitycy nie przewidują rychłego powrotu do rosnącego rocznego wydobycia.

Inwestowanie w złoto vs spadający dolar#

Wraz ze spadkami dolara, inwestowanie w złoto w skali ostatnich co najmniej kilku lat daleko wyprzedziło inwestowanie w główne światowe waluty.

W ciągu pięciu lat do roku 2008 kupowanie euro w obronie przed spadkami dolara przyniosło 45% zwrotu. Kupowanie złota przyniosło zwrot o 131%.

Kupujący złoto mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Australii, Afryki Południowej i Indii, jeśli zainwestowali w 2007, doświadczyli od tamtego czasu największych wzrostów wartości złota w ich walutach i najwyższych cen odnotowanych w tych walutach kiedykolwiek przez żółty metal.

Złoto lśni najmocniej, kiedy uderza inflacja#

Wzrost cen ropy naftowej trzymał się blisko wzrostu cen złota od roku 2003, ale osoby zainteresowane teraz inwestowaniem w złoto mogą mieć także na uwadze rosnące światowe ceny żywności, podstawowych metali czy najwyższe w dziejach koszty transportu.

Rosnący popyt na lepsze mieszkania i domy oraz dobra trwałe ze strony konsumentów w Azji również z całą pewnością odgrywa swoją rolę. Ale wielu analityków inwestycji w złoto wskazuje także na ogromny wzrost podaży kredytu i zadłużenia na Zachodzie.

Podaż pieniądza w Stanach Zjednoczonych uległa w ciągu ostatnich siedmiu lat podwojeniu. W Europie wzrost podaży pieniądza osiągnął niemal rekord trzydziestolecia pod koniec 2007 roku, podnosząc siłę przyciągania złota jako inwestycji wraz z groźbą, że wartość każdego znajdującego się w obiegu euro skurczy się pod ciężarem nowych banknotów i elektronicznych sald na kontach.

Inwestowanie w złoto: antidotum na ryzyko złożonych instrumentów finansowych#

Pod koniec 2006 roku Gilles Gilcenstein, zarządzający aktywami dla BNP Paribas, powiedział: „Innowacje finansowe stały się w ciągu ostatnich kilku lat niezwykle potężne”. Potem widzieliśmy wszyscy, jak bańka wymyślnych, nowatorskich inwestycji uderzyła z hukiem.

Kryzys wybuchł, gdy zupa z tych wszystkich literek - MBS, CDO, CDS, ABCP - skwaśniała, gdy załamał się amerykański rynek kredytów hipotecznych. Instrumenty te kwitną w opacznych środowiskach poza oficjalnymi saldami tworzonych przez współczesną inżynierię finansową.

Ale przejrzystość ma znaczenie. Współczesny świat ma takie rzeczy jak audyty, otwarte giełdy, spółki akcyjne z dobrych powodów: bo poprzednie pokolenia zrozumiały, ze kiedy inwestycja przestanie być otwarta i przejrzysta, przekształcając się w dokonywane w zaciszu sekretne transakcje, skomplikwoane kontrakty i wielkie premie dla kierowników, to zwykle dzieje się to kosztem oszukanego zwykłego inwestora. Przejrzystość pomaga powstrzymywać rozwój takich procesów.

W przeciwieństwie do rosnącej złożoności współczesnych rynków produktów finansowych fizyczne złoto pozostaje wyjątkowo prostym i - jeśli tylko kupowane we właściwy sposób - wyjątkowo przejrzystym sposobem inwestowania.

Solidna inwestycja w złoto chroni Cię przed ryzykiem kredytowym, ryzykiem niewypłacalności drugiej strony czy niewypłacalności Twojego banku.

Kliknij tutaj, aby poczytać o najważniejszych sprawach, które dobrze jest rozumieć, jeśli rozważasz kupowanie złota.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące inwestowanie w złoto

Inwestowanie w złoto może być dobrym pomysłem na oszczędności. Jest tak, ponieważ wartość złota ma tendencję do wzrostu, gdy inne aktywa inwestycyjne spadają w długich okresach czasu.

Historyczne trendy pokazują, że inwestowanie w złoto stanowiło dobre, choć niedoskonałe zabezpieczenie przed słabymi wynikami walut, akcji, obligacji i nieruchomości.

Inwestując w złoto jako sposób na rozłożenie ryzyka straty oszczędności, dobrze jest pomyśleć o kosztach, bezpieczeństwie i prostocie. Aby uzyskać więcej informacji na temat inwestowania w złoto, przeczytaj dedykowany przewodnik powyżej.

Wybór najlepszej inwestycji w złoto będzie zależał od zasobów i celów kupującego. Kilka złotych monet lub bardzo mała sztabka ukryta w domu nie muszą kosztować wiele.

Posiadanie złota w formie sztaby Good Delivery, odlanego przez zatwierdzoną przez LBMA rafinerię i ubezpieczonego w uznanych na rynku skarbcach, stanowi bezpieczniejszy i bardziej opłacalny sposób inwestowania w złoto niż trzymanie kruszcu w domu. Ponieważ jakość i autentyczność metalu są gwarantowane, spready cenowe (różnica między ceną kupna i sprzedaży) są bardzo wąskie, a opłaty prowizyjne niższe niż w przypadku wszystkich innych produktów kruszcowych.

Aby uzyskać więcej informacji na temat inwestowania w złoto, przeczytaj nasz dedykowany przewodnik powyżej.

 

Najlepszy sposób inwestowania w złoto zależy od zasobów, jakimi dysponuje kupujący, jak również od jego intencji. Na przykład, dostępne są złote monety i małe sztabki złota, których rozmiar waha się od 1 grama w górę. Kosztują one jednak znacznie więcej niż większe produkty z kruszcu.

Posiadanie złota w formie sztab Good Delivery, odlewanych przez rafinerie zatwierdzone przez LBMA i ważących około 400 uncji trojańskich (12,5 kilograma), stanowi najlepszy sposób inwestowania w złoto, jeśli kupującemu zależy na wartości, bezpieczeństwie i możliwości szybkiej sprzedaży za pełną kwotę.

Przechowywane i ubezpieczone w specjalistycznych skarbcach, złoto w dużych sztabach jest objęte gwarancją jakości i autentyczności. Cieszy się najściślejszym spreadem cenowym - różnicą między ceną kupna i sprzedaży - a prowizje są niższe niż w przypadku jakiegokolwiek innego produktu z kruszców.

Aby uzyskać więcej informacji na temat inwestowania w złoto, przeczytaj nasz dedykowany przewodnik powyżej.

Złoto jest postrzegane przez wielu inwestorów jako dobry sposób na zabezpieczenie się przed ryzykiem w formie oszczędności.Dzieje się tak, ponieważ wartość złota historycznie rosła, gdy gotówka, waluty, akcje i obligacje traciły na wartości, pomagając zredukować ogólne straty, gdy inne aktywa tracą na wartości.

Istnieje wiele różnych sposobów na inwestowanie w złoto. Sztaby typu Good Delivery są najbardziej opłacalnym produktem, ponieważ globalny rynek tych dużych jednostek sprawia, że spread cenowy (różnica między ceną kupna a ceną sprzedaży) jest mniejszy niż w przypadku jakiejkolwiek innej formy kruszcu.

Aby uzyskać więcej informacji na temat inwestowania w złoto, przeczytaj nasz dedykowany przewodnik powyżej.

Niektórzy analitycy i doradcy uważają, że inwestowanie w złoto jest złym pomysłem, ponieważ nie przynosi ono żadnych dochodów ani odsetek. Jednak złoto jest szerzej postrzegane jako dobra inwestycja alternatywna, zabezpieczająca przed ryzykiem, jako forma oszczęsdności.

Historycznie rzecz biorąc, wartość złota wielokrotnie wzrastała, gdy waluty krajowe, akcje i obligacje osiągały złe wyniki w dłuższych okresach czasu. Takie zachowanie nie jest jednak gwarantowane, a złoto może spadać wraz z akcjami i obligacjami podczas krótkoterminowych kryzysów.

W dłuższych okresach ceny złota wykazują podobną zmienność jak rynek akcji, a większość inwestorów wykorzystujących złoto do równoważenia ryzyka związanego z innymi aktywami portfela powinna oczekiwać, że złoto będzie osiągać gorsze wyniki, gdy gospodarka będzie się rozwijać, a ogólne nastroje inwestycyjne będą pozytywne.

Aby uzyskać więcej informacji na temat inwestowania w złoto, przeczytaj nasz dedykowany przewodnik powyżej.

 

Kontakt

Email

Kontakt telefoniczny

  • Z Anglii oraz innych krajów: +44 (0)20 8600 0130
  • Z USA i Kanady (numer darmowy): 1-888-908-2858
  • Z Polski (darmowy z telefonów stacjonarnych): 00-800-1213745
  • Godziny otwarcia: 10:00 - 21:30 (czasu polskiego), od poniedziałku do piątku

Adres

Galmarley Ltd T/A BullionVault
7th Floor
3 Shortlands
London   W6 8DA
United Kingdom