Przewodnik

LBMA: London Bullion Market Association

London Bullion Market Association (LBMA, Londyńskie Stowarzyszenie Rynku Kruszców) to profesjonalna organizacja, które czuwa nad prawidłowością obrotu na hurtowych rynkach złota i srebra. Mieści się ona w sercu światowego handlu tymi szlachetnymi metalami, w Londynie.

LBMA ustanawia i kontroluje najwyższe standardy odlewania, dokumentowania i przechowywania fizycznego złota i srebra, każdej sztaby, która ma wstęp do profesjonalnego obiegu, w którym obraca się tymi metalami po „cenach spot”.

BullionVault to serwis, który umożliwia osobom prywatnym kupować i sprzedawać złoto w formie aprobowanej przez LBMA i przechowywać je bezpiecznie w skarbcach akredytowanych przez LBMA. BullionVault zostało formalnie przyjęte do LBMA we wrześniu 2008 roku.

London Bullion Market Association powstała w 1987 roku, po konsultacjach między wiodącymi bankami bulionowymi a brytyjskim bankiem centralnym (Bankiem Anglii, Bank of England). Dziś do LBMA należy 119 spółek z 21 krajów. Należą do nich najważniejsze światowe banki bulionowe, pośrednicy w handlu metalami, rafinerie, mennice, probiercy, dostawcy usług przechowywania i transportu, a także wytwórcy biżuterii.

Pracując w bliskich stosunkach z brytyjskimi rynkami walutowymi, LBMA wypracowała również - i wymaga od swoich członków jego przestrzegania - tzw. NIPS, Non-Investment Product Code, dokument regulacyjny, zatwierdzony jednocześnie przez Bank of England i brytyjską Financial Services Authority (FSA).

Członkostwo w LBMA jest ściśle kontrolowane. Aplikujący musi być polecony przez trzy podmioty już będące członkami LBMA, z którymi musi mieć za sobą co najmniej rok współpracy biznesowej. Każdy z tych polecających („sponsorów”, jak to się mówi w Wielkiej Brytanii) musi potwierdzić, że kontakty były prowadzone na podstawie dokładnej weryfikacji wiarygodności nowego klienta. Dopiero wtedy aplikant może stawić się przed Komitetem Członkowskim (Membership Committee), którego zadaniem jest zapewnić wysoki poziom i reputację statusu członkostwa w stowarzyszeniu.

 

Kontakt

Email

Kontakt telefoniczny

  • Z Anglii oraz innych krajów: +44 (0)20 8600 0130
  • Z USA i Kanady (numer darmowy): 1-888-908-2858
  • Z Polski (darmowy z telefonów stacjonarnych): 00-800-1213745
  • Godziny otwarcia: 10:00 - 21:30 (czasu polskiego), od poniedziałku do piątku

Adres

Galmarley Ltd T/A BullionVault
7th Floor
3 Shortlands
London   W6 8DA
United Kingdom