Rozstrzygnięcie oficjalnego zażalenia

Zgodnie z procedurą zażaleniową BullionVault, pierwsze formalne zażalenie w historii naszej firmy zostało rozstrzygnięte.
 
Rozpatrzeniem skargi zajęła się rada złożona z 6 użytkowników BullionVault, w żaden sposób nie związanych z prezesem oraz radą nadzorczą firmy, którzy zgłosili się na ochotnika. Zostali wybrani na podstawie odległosći zamieszkania od siedziby BullionVault, a sądząc po tym jak długo byli użytkownikami serwisu, zaznajomieni z platformą oraz regulaminem BullionVault byli doskonale.

Posiedzenie rady odbyło sie 17 kwietnia 2018 roku i – za zgodą strony wnoszącej skargę – było objęte umową o zachowaniu poufności. Rada omówiła oświadczenia stron, oceniła ich korespondencję, a następnie ustaliła, że:

"Jako przełożony rady, po zakończeniu posiedzenia arbitrażowego, chciałbym przekazać nasze przemyślenia w sprawie zażalenia złożonego przez [XXXXXXXX].
 
Decyzja: firma BullionVault działała zasadnie oraz sprawiedliwie względem strony wnoszącej roszczenie."

Rada zaoferowała również zalecenia oraz sugestie dalszego postępowania.