Opłata za przechowywanie Euro

Europejski Bank Centralny nałożył ujemne stopy procentowe dla banków komercyjnych od 2014 r. Sześć lat później polityka ta zmusza  banki do nakładania ujemnych stóp procentowych na swoich klientów. 
W rezultacie nasz bank nalicza nam stawkę ujemną, a opłata, którą pobieramy, po prostu to odzwierciedla. Mając dziesiątki milionów euro na koncie pieniężnym naszego klienta, z żalem musimy narzucić te obciążenia. 

Powiadomiliśmy wszystkich użytkowników o możliwości wprowadzenia opłaty za przechowywanie waluty w październiku 2019 r. Następnie zaktualizowaliśmy nasze Warunki, aby zezwolić na to w listopadzie. W lipcu tego roku wysłaliśmy Ci wiadomość e-mail z informacją, że opłata za przechowywanie waluty będzie miała zastosowanie do Euro od 1 sierpnia, a nasza opublikowana taryfa została zaktualizowana, aby również określała tę opłatę. Zostało to również wyróżnione u góry strony głównej BullionVault. 

Aby zminimalizować przyszłe opłaty związane z opłatą za trzymanie euro, możesz użyć dostępnych środków na zakup złota lub wypłacić dostępne Euro z powrotem do własnego banku. Dla bardziej aktywnych inwestorów są też inne opcje. 

Jakie masz opcje wyboru 

#1.Zostawić  swoje środki w EUR bez zmian i ponieść koszty. Za każde 100 € pozostawione na Koncie Klienta stracisz 0,07 € miesięcznie (siedem centów). W przypadku posiadania 50 000 EUR opłata za przechowywanie waluty będzie Cię kosztować 375 EUR rocznie (31,25 EUR miesięcznie, co odpowiada 7,22 EUR tygodniowo). 

#2. Ewentualnie możesz spróbować zastąpić saldo gotówkowe w euro inną walutą handlową BullionVault: dolarami amerykańskimi, funtami brytyjskimi lub - tylko w przypadku złota z Zurychu - jenem japońskim. 
BullionVault nie oferuje usługi wymiany walut, więc nie możemy przeliczyć dla Ciebie euro. Ale możesz, jeśli chcesz, skutecznie zmienić EUR na swoim koncie na USD lub GBP, kupując metal za Euro, a następnie sprzedając je za jedną z innych walut 

Uwaga: w zależności od aktualnej stawki prowizji transakcyjnej koszt tej strategii prawdopodobnie byłby wyższy niż roczna opłata za utrzymanie waluty pobierana w euro. Dzieje się tak, ponieważ zamiast 0,75% rocznie, od razu zapłaciłbyś łącznie do 1,0% (maksymalnie 0,5% na zakup, kolejne 0,5% na sprzedaż). Ponadto prawdopodobnie wystąpi niewielka różnica (możliwe 0,3% w godzinach pracy w Wielkiej Brytanii) między najlepszą ceną sprzedaży a najlepszą ceną zakupu w innej walucie. 

#3. Wypłać wszystkie swoje środki w EUR z powrotem na swoje konto bankowe, a następnie prześlij je na swoje konto w BullionVault, gdy będziesz gotowy do zakupu złota, srebra lub platyny. Wypłaty na rachunki bankowe w strefie Euro kosztują 10 Euro (ponownie, ta opłata jest potrzebna do pokrycia opłat bankowych, które ponosimy). Wypłaty na rachunki w EUR poza strefą euro mogą być wyższe. 

#4. Kupić metal za posiadaną walutę i zostawić niewielką ilość gotówki jako depozytu na pokrycie przyszłych opłat za przechowywanie. Nasze opłaty za przechowywanie, w tym ubezpieczenie, kształtują się poniżej opłaty za utrzymanie w EUR (0,12% rocznie przy minimum 4 USD miesięcznie za złoto; 0,48% rocznie przy minimum 8 USD miesięcznie za srebro lub platynę). 

Pamiętaj, że jeśli posiadasz kruszec, ale nie masz gotówki na swoim koncie, z czasem zostaną naliczone niezapłacone opłaty za przechowywanie. Aby pokryć te opłaty, BullionVault ma prawo sprzedać część Twojego kruszcu, aby odzyskać te nierozliczone opłaty.  

Taka sprzedaż jest dokonywana po cenie dziennej z wykorzystaniem ceny referencyjnej w Londynie. Są one naliczane według standardowej prowizji transakcyjnej Daily Price w wysokości 0,5%.